Kiila-rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Yrkesinriktad Kiila-rehabilitering för personer i arbetslivet

Syftet med Kiila-rehabilitering är att förbättra arbetsförmågan så att man ska kunna stanna kvar i arbetslivet.

Kiila-rehabilitering kan vara ett lämpligt alternativ för dig om du

 • är anställd eller arbetar som företagare och har en sjukdom som försvårar ditt arbete
 • har fått hjälp av företagshälsovården och på din arbetsplats men hjälpen inte verkar räcka till
 • du behöver hjälp av sakkunniga i yrkes- och arbetshälsorelaterade frågor och med din hälsa och livshantering.

Sök Kiila-kurser i söktjänsten för rehabiliteringskurser

Du kan ansöka om Kiila-rehabilitering även om du inte hittar en lämplig kurs. FPA kan bilda nya rehabiliteringsgrupper utgående från enskilda klienters ansökningar.

Sök rehabiliteringskurs

Rehabiliteringen ska sättas in tillräckligt tidigt för att du ska kunna fortsätta arbeta.

Kiila-rehabiliteringen genomförs i samarbete med företagshälsovården och din arbetsplats. Samarbetet mellan företagshälsovården och arbetsplatsen är nödvändigt för att din arbetsförmåga ska kunna bevaras eller återställas.

Du kan ansöka om Kiila-rehabilitering även om du inte omfattas av företagshälsovård. Du kan också få en rekommendation om Kiila-rehabilitering av primärvården eller en privatläkare.

Kiila-rehabiliteringen planeras alltid individuellt. Rehabiliteringen omfattar bedömning av din situation, grupperioder, individuella perioder och en avslutande period. Rehabiliteringsperioderna genomförs under loppet av 1–1,5 år.

Kiila-rehabilitering ordnas i kursform och som individuell rehabilitering

Kiila-rehabilitering i kursform ordnas skilt för olika yrkesområden. Arbetsgivarna och producenterna av företagshälsovård har ansökt om de här kurserna för de anställda och fackföreningarna och fackförbunden för sina medlemmar. Kurserna hittas i söktjänsten för rehabiliteringskurser. Använd sökordet ”KIILA”.

Vid Kiila-rehabilitering i kursform ingår 5–8 klienter i rehabiliteringsgruppen. Rehabiliteringen omfattar

 • 10–13 rehabiliteringsdagar i gruppform
 • 1 rehabiliteringsdag i öppen vård
 • 3–5 individuella besök.

När man deltar i rehabilitering i gruppform kan man bo hemma och åka till rehabiliteringen hemifrån eller övernatta på rehabiliteringsstället under rehabiliteringen.

Om du inte hittar en lämplig kurs för Kiila-rehabilitering i kursform eller om kurstidpunkterna inte passar dig, kan du ansöka om individuell Kiila-rehabilitering. Vid individuell Kiila-rehabilitering har yrkesområdet inte fastställts på förhand, utan serviceproducenten samlar ihop en grupp av enskilda sökanden. En grupp kan vara branschspecifik eller bestå av klienter som representerar olika yrkesområden.

De som deltar i individuell Kiila-rehabilitering erbjuds flera besök för individuell träning än de som deltar i Kiila-rehabilitering i kursform.

Grupperna vid individuell Kiila-rehabilitering består av  3–5 personer. Den individuella rehabiliteringen omfattar

 • 8–9 rehabiliteringsdagar i gruppform
 • 1 rehabiliteringsdag i öppen vård
 • 4–8 individuella besök.

Också när man deltar i individuell rehabilitering i gruppform kan man bo hemma och åka till rehabiliteringen hemifrån eller övernatta på rehabiliteringsstället under rehabiliteringen.

Övernattning

Under en grupperiod kan du övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag. Övernattningar under en grupperiod medför inga kostnader för dig.

I samband med en individuell öppenvårdsdag eller ett besök är det däremot inte möjligt att övernatta avgiftsfritt, med undantag av följande situationer:

 • Du kan övernatta efter en individuell öppenvårdsdag, om en grupperiod börjar följande dag och om du har meddelat att du övernattar under grupperioden. I så fall medför övernattningen inga kostnader för dig. 
 • Du kan övernatta efter en grupperiod, om du har ett individuellt besök följande dag och om du har meddelat att du övernattar under grupperioden. I så fall medför övernattningen inga kostnader för dig. 

 I andra situationer kan man inte övernatta avgiftsfritt i samband med ett individuellt besök eller en öppenvårdsdag, och man måste fråga serviceproducenten om det är möjligt att övernatta.

Läs mer

Senast ändrad 1.4.2024