Ansökan om partiell sjukdagpenning | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Ansökan om partiell sjukdagpenning till arbetsgivaren

Arbetsgivaren kan ansöka om partiell sjukdagpenning om en läkare har förordat deltidsarbete och man har kommit överens med arbetstagaren om deltidsarbete för viss tid.

Partiell sjukdagpenning kan betalas antingen till arbetsgivaren eller arbetstagaren. Arbetsgivaren kan få partiell sjukdagpenning bara i det fall att arbetstagaren får full lön för heltidsarbete för tiden med deltidsarbete.

Partiell sjukdagpenning ska sökas inom 2 månader från den dag du önskar få förmånen.

Gör så här

  1. Logga in på e-tjänsten för arbetsgivare med Suomi.fi-identifikation.
     
  2. Ange uppgifterna om deltidsarbetet. Ange också det lönebelopp och de lönetillägg som arbetsgivaren betalar för tiden med deltidsarbete.
  3. Bifoga ett läkarintyg A eller ett läkarutlåtande B, som skrivits av en företagsläkare eller en läkare som på annat sätt är väl insatt i arbetsförhållandena. 
  4. Skicka ansökan. Arbetsgivaren ska alltid skicka alla bilagor per skyddad e-post eller per post. Arbetstagaren kan skicka bilagor via MittFPA.
  5. Om arbetsoförmågan fortgår länge ska ansökan om fortsatt utbetalning av dagpenningen göras inom 2 månader från det att den föregående utbetalningsperioden upphörde. Arbetstagarens ansökningsblankett (SV8r, pdf) behövs inte, ifall ansökan gäller partiell sjukdagpenning direkt efter en sjukdagpenningsperiod.

Alternativt kan du också fylla i och skriva ut blanketterna Meddelande - Partiell sjukdagpenning SV28r (pdf) och Anmälan om lön från arbetsgivare Y17r (pdf). Båda blanketterna ska skickas per post på adressen FPA, PB 26, 00056 FPA. Kom ihåg att komma överens med arbetstagaren om vem som skickar läkarintyget eller läkarutlåtandet till FPA.

Stora arbetsgivare kan också skicka in ansökan som en eSara-fil via tjänsten Ilmoitin.fi. Partiell sjukdagpenning kan inte sökas via inkomstregistret.

Beslut

FPA skickar beslutet om partiell sjukdagpenning till arbetstagaren och till en arbetsgivare som betalar lön för heltidsarbete under perioden med deltidsarbete. Då visas besluten också i e-tjänsten för arbetsgivare.

Beslutet kan överklagas hos besvärsnämnden för social trygghet. Med beslutet följer en besvärsanvisning.

En arbetsgivare kan välja att inte längre få besluten per post och istället övergå till att få elektroniska beslut

Läs mer

Senast ändrad 24.5.2023