Pensioner | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Pensioner

Arbetstagares huvudsakliga pension utgörs av den arbetspension som arbetspensionsanstalterna betalar ut. En arbetstagare får arbetspensionen från den sista arbetsgivarens arbetspensionsanstalt.

Om arbetspensionen är liten kan den kompletteras med folkpension.

Om arbetstagarens arbetsförmåga försämras före pensionsåldern, kan det vara möjligt att få sjukpension från en arbetspensionsanstalt eller från FPA eller rehabiliteringsstöd för viss tid.

Om arbetstagaren har varit sjukledig länge, sjukdagpenningen upphör och något pensionsbeslut ännu inte fattats, kan han eller hon få sin försörjning tryggad genom en arbetslöshetsförmån. Det förutsätter att arbetstagaren anmäler sig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster.

I sista hand tryggar det grundläggande utkomststödet försörjningen.

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2024