Sjukförsäkringsavgifter | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Sjukförsäkringsavgifter

Personer som är stadigvarande bosatta i Finland är försäkrade för sjukdom med sjukförsäkring. Sjukförsäkringen sköts av FPA och finansieras av arbetsgivare, arbetstagare och staten.

Sjukförsäkringen är uppdelad i en arbetsinkomstförsäkring och en sjukvårdsförsäkring. Från arbetsinkomstförsäkringen betalas exempelvis sjukdagpenningar, föräldradagpenningar och rehabiliteringspenningar samt de ersättningar som betalas till arbetsgivare för ordnande av företagshälsovård. Från sjukvårdsförsäkringen betalas bl.a. ersättningar för läkemedel, läkararvoden, undersökningar och behandlingar samt reseersättningar och rehabiliteringstjänster.

Arbetsgivarna deltar i finansieringen av arbetsinkomstförsäkringen genom att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som baseras på utbetalda löner.

Löntagarna deltar i finansieringen av arbetsinkomstförsäkringen genom att betala sjukförsäkringens dagpenningspremie. Genom att betala sjukvårdspremie är löntagarna dessutom med om att finansiera sjukvårdsförsäkringen. 

Avgift för arbetsgivare och förskottsinnehållning på löner

Arbetsgivaren ska betala en sjukförsäkringsavgift för varje arbetstagare i åldern 16–68 år som är försäkrad i Finland enligt sjukförsäkringslagen. Sjukförsäkringsavgift ska även betalas under tiden för utlandsuppdrag, om arbetstagaren då omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Dagpenningspremie tas inte ut för personer som är under 16 år eller som har fyllt 68 år.

Sjukvårdspremie tas ut av alla arbetstagare.

Procentsatsen för sjukförsäkringsavgifterna

Procentsatsen för sjukförsäkringsavgifterna
ÅrDagpenningspremieSjukvårdspremieSjukförsäkringsavgift
20231,36*0,601,53
20221,18**0,531,34

* Om löneinkomsten är 15 703 euro eller mer, annars 0,00 %.
** Om löneinkomsten är 15 128 euro eller mer, annars 0,00 %.

Arbetsgivaren innehåller dagpenningspremierna och sjukvårdspremierna på arbetstagarnas löner och redovisar dem tillsammans med sjukförsäkringsavgiften till Skatteförvaltningen. Förfallodagen för sjukförsäkringsavgiften är den 12 dagen i månaden efter lönebetalningsmånaden. 
 

Läs mer

Senast ändrad 27.5.2024