Permittering | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

När arbetsgivaren permitterar en arbetstagare

I en permitteringssituation ska arbetsgivaren följa AN-tjänsters anvisningar. Meddelandet om permittering behöver inte lämnas in till FPA.

Råd till arbetstagaren

Arbetsgivaren kan stödja sin permitterade arbetstagare genom att uppmana honom eller henne att anmäla sig som arbetssökande hos AN-tjänster (an-tjanster.fi) senast den första permitteringsdagen.

Det är skäl att uppmana arbetstagaren att ansöka om arbetslöshetsförmåner hos sin arbetslöshetskassa, om han eller hon är medlem i en sådan. Kassan ger råd om hur man ansöker om arbetslöshetsförmåner. Om arbetstagaren inte är medlem i någon arbetslöshetskassa, kan han eller hon ansöka om arbetslöshetsförmåner hos FPA (Privatpersoner).

En person som är permitterad på deltid kan få full arbetslöshetsförmån för de dagar då han eller hon är helt permitterad. Om arbetstiden förkortas varje dag kan arbetstagaren ansöka om jämkad arbetslöshetsförmån.

Med hjälp av FPA:s beräkningsprogram kan man uppskatta beloppet av grunddagpenningen för en permitterad eller arbetslös person.

FPA får arbetstagarens löneuppgifter ur inkomstregistret. Vid behov ber FPA arbetstagaren om ytterligare uppgifter.

Utländsk arbetstagare

Om en permitterad arbetstagare har kommit till Finland från ett EU- eller EES-land, från Schweiz eller Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) ska han eller hon alltid ansöka om arbetslöshetsförmåner från Finland. Det här gäller också då arbetstagaren inte har för avsikt att stanna i Finland.

Uppmana arbetstagaren att anmäla sig som arbetssökande hos AN-tjänster och att ansöka om arbetslöshetsförmåner hos FPA eller hos sin egen arbetslöshetskassa.
Om en arbetstagare blir uppsagd måste han eller hon stanna i Finland för att få arbetslöshetsförmåner från Finland.

Om en arbetstagare har kommit till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Förenade kungariket kan han eller hon ha rätt till arbetslöshetsförmåner från Finland om arbetet i Finland har fortgått i minst 6 månader före permitteringen eller arbetslösheten.

  • Uppmana arbetstagaren att anmäla sig som arbetssökande hos AN-tjänster och att ansöka om arbetslöshetsförmåner hos FPA eller hos sin egen arbetslöshetskassa.

FPA:s center för internationella ärenden betjänar kunder som flyttar till eller från Finland och kunder i andra internationella situationer.

Övriga stöd från FPA

Permitteringen kan påverka också andra stöd som arbetstagaren får från FPA. På grund av permitteringen kan arbetstagaren också få rätt till någon FPA-förmån.

Råd till arbetsgivaren

Om du behöver råd i ärenden som gäller arbetsgivare, ska du i första hand använda arbetsgivarchatten eller skyddad e-post (tyonantajat.neuvonta@kela.fi).

Läs mer