Ansökan om semesterkostnadsersättning | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Ansökan om semesterkostnadsersättning till arbetsgivaren

Semesterkostnadsersättning ska sökas inom 6 månader från föräldradagpenningsperiodens slut, om ansökan gäller semesterkostnader som har uppkommit under särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet enligt den gamla lagen.

Om ansökan gäller semesterkostnader som har uppkommit under särskild graviditets-, graviditets- eller föräldraledighet enligt den nya lagen, ska ersättning sökas inom 2 år från ingången av den kalendermånad för vilken ersättning önskas.

Ersättning kan sökas på förhand om det går att uppskatta beloppet av semesterlönen och semesterersättningen. FPA handlägger emellertid ansökan först när föräldradagpenning har betalats för 156 vardagar (enligt den gamla lagen), för 160 vardagar (enligt den nya lagen) eller för en sådan enskild föräldradagpenningsperiod som den anställda har ansökt om.
 

Gör så här

 1. Logga in på e-tjänsten för arbetsgivare med en Suomi.fi-identifikation.
 2. Ange den tid med föräldraledighet som du ansöker om ersättning för.  Sök ersättning för sådana hela kalendermånader för vilka FPA betalat föräldradagpenning under minst 14 vardagar och för vilka arbetstagaren tjänat in semester utifrån föräldraledigheter.

  Med räknaren för beräkning av vardagar kan du räkna ut vid vilken tidpunkt graviditets- och föräldraledigheten har varat i 156 eller 160 vardagar. Ange den första dagen för graviditetsledigheten och antalet graviditets- och föräldraledighetsdagar som tagits ut utan avbrott. Om arbetstagaren har tagit ut föräldraledigheten i flera perioder ska du göra en separat beräkning för varje period.

  Om semesterlön eller semesterersättning inte redan betalats ut måste arbetsgivaren uppskatta beloppet av den semesterlön eller semesterersättning som tjänats in under den tid som arbetsgivaren angett. 

 3. Skicka in ansökan till FPA.

  Alternativt kan du göra ansökan med blanketten Ansökan från arbetsgivaren – Semesterkostnader under föräldradagpenningtid eller ersättning för familjeledighet (SV 18r, pdf). En ansökan i pappersform ska alltid skickas per post: Kela, PL 26, 00056 KELA.

  Man kan inte ansöka om semesterkostnadsersättning via inkomstregistret.

Beslut

En arbetsgivare som ansökt om semesterkostnadsersättning får ett beslut från FPA med information om huruvida ersättning har beviljats, ersättningens belopp och när ersättningen betalas ut.

FPA skickar beslutet per post, men samma uppgifter och kundbrev visas också i e-tjänsten för arbetsgivare.

Arbetsgivare kan välja att avstå från att ta emot beslut per post och övergå till elektroniska beslut. Detta gäller alla beslut om dagpenningar samt beslut om semesterkostnadsersättning, familjeledighetsersättning och återkrav. 

Läs mer

Senast ändrad 8.12.2023

Vad tycker du om sidan?