Barnvård och arbete | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Barnvård och arbete

Efter föräldraledigheterna har arbetstagaren rätt till vårdledighet. Arbetstagaren kan också återgå till arbetet med förkortad arbetstid. FPA kan under denna tid betala olika barnavårdsstöd till föräldern.

Om en förälder arbetar

  • högst 30 timmar per vecka på grund av att föräldern sköter sitt barn som är under 3 år, kan FPA bevilja flexibel vårdpenning. Beloppet bestäms utgående från arbetstiden.
  • högst 30 timmar per vecka på grund av att föräldern sköter sitt barn som går i årskurs 1 eller 2, kan FPA bevilja få partiell vårdpenning

Intyg över arbetstiden

För ansökan om vårdpenning behöver föräldern ett intyg över arbetstiden av sin arbetsgivare. Arbetsgivaren kan ge intyget via E-tjänsten för arbetsgivare eller på pappersblanketten WH9r (pdf).

Arbetsgivare ska skickas pappersansökningar eller bilagor via skyddad e-post eller per post. Arbetstagare kan skicka bilagor till FPA via e-tjänsten för privatpersoner.

Arbetstagarens barn insjuknar

Om arbetstagarens barn är under 10 år och insjuknar, kan arbetstagaren vara tillfälligt vårdledig i 4 arbetsdagar. FPA betalar inte ut förmåner utifrån tillfällig vårdledighet.

I svårare situationer kan FPA betala specialvårdspenning. Specialvårdspenning kan betalas i situationer där föräldern inte kan utföra sitt förvärvsarbete på grund av sitt barns (under 16 år) sjukdom eller funktionsnedsättning.

Läs mer

Senast ändrad 2.11.2023

Vad tycker du om sidan?