Kelan oppaat ja esitykset työnantajille

Kela julkaisee työnantajien etuuksista ja asiointipalveluista seminaariaineistoja ja asiointioppaita. Materiaalia on myös ruotsiksi.