Så här söker du barnpension hos FPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här söker du barnpension

Ansök om barnpension när barnet är under 18 år

Ansök barnpension när barnet har fyllt 18 år

När barnet är under 18 år

 1. Fyll i blanketten Barnpension ETK/Kela 7005r (pdf).
  • Barnets vårdnadshavare kan söka pension för ett minderårigt barns räkning. Pensionen ska sökas med en separat ansökan för varje barn.
  • Barn i åldern 15–17 år kan själva ansöka om barnpension i MittFPA om de har ett identifikationsverktyg för stark autentisering, såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat.
 2. Skicka in ansökan i MittFPA.
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din dator eller mobila enhet. Ansökan måste vara i pdf-format. Pdf-blanketten kan fyllas i webbläsaren eller med ett läsprogram (t.ex. Acrobat Reader).
  • Logga in i MittFPA. Gå till Sköta ärenden för en annan person. 
  • Gå till Gör ansökan. Välj Pensioner och Familjepension - Gör ansökan. 
  • Lägg till ansökan från din dator eller mobila enhet och klicka på Skicka. 
  • En ansökan som skickas i MittFPA behöver inte undertecknas. 
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in din ansökan. Om bilagorna är i pappersformat kan du fotografera eller skanna dem.

   Du kan också skicka in ansökan per post. Skicka ansökan per post också när du ansöker om pension för barnets räkning.
   • Underteckna ansökan och skicka den med bilagorna per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 3. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post när ditt ärende avgjorts. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.

Du kan ansöka om en barnpension som betalas av en arbetspensionsanstalt också från förmånslåtarens arbetspensionsanstalt. Med förmånslåtare avses en avliden person vars barn eller efterlevande make har rätt till familjepension.

Gå till arbetspensionsanstaltens e-tjänst här (elakepalvelut.fi). Du loggar in på tjänsten med dina egna nätbankskoder. I arbetspensionsanstaltens e-tjänst kan du samtidigt också ansöka om barnpension från FPA.

När barnet har fyllt 18 år

 1. Fyll i blanketten Barnpension till studerande i åldern 18–20 år (E 292r) (pdf).
  • Observera att studerande under 20 år kan ansöka om barnpension från arbetspensionsanstalten och FPA på samma gång med en blankett: Barnpension ETK/Kela 7005r (pdf).
 2. Skicka in ansökan i MittFPA.
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din dator eller mobila enhet. Ansökan måste vara i pdf-format. 
  • Logga in i MittFPA och gå till Gör ansökan. 
  • Välj först Pensioner och därefter Familjepension - Gör ansökan. 
  • Välj förmån, lägg till ansökan från din dator eller mobila enhet och klicka på Skicka. 
  • En ansökan som skickas i MittFPA behöver inte undertecknas. 
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in din ansökan. Om bilagorna är i pappersformat kan du fotografera eller skanna dem.

   Du kan också skicka din ansökan per post:
   • Underteckna ansökan och skicka den med bilagorna per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 3. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post när ditt ärende avgjorts. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.

Du kan ansöka om en barnpension som betalas av en arbetspensionsanstalt också från förmånslåtarens arbetspensionsanstalt. Med förmånslåtare avses en avliden person vars barn eller efterlevande make har rätt till familjepension.

Gå till arbetspensionsanstaltens e-tjänst här (elakepalvelut.fi). Du loggar in på tjänsten med dina egna nätbankskoder. I arbetspensionsanstaltens e-tjänst kan du samtidigt också ansöka om barnpension från FPA.

Ansökningstid 

Ange som ansökningsdatum för barnpensionen den första dagen i månaden efter den månad då föräldern avled. Barnpension kan betalas retroaktivt för högst 6 månader före datum för ansökan.

Läs mer

Senast ändrad 19.12.2023

Vad tycker du om sidan?