Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Familjepensionen tryggar försörjningen

 1. Ansök om familjepension från FPA

  FPA kan stödja den efterlevande partnern eller den avlidnes barn genom familjepensioner. Familjepensionerna utgörs av efterlevandepension och barnpension. Du kan ansöka om familjepension från ingången av månaden efter den anhörigas död.
 2. Ta reda på om du också kan få familjepension från annat håll

  Familjepension kan eventuellt också beviljas av partnerns eller vårdnadshavarens arbetspensionsanstalt eller till exempel från olycksfalls- eller trafikförsäkringen.
 3. Annat att komma ihåg
  Det finns också många andra ärenden att sköta när en anhörig avlider. Vi har sammanställt en minneslista över dem för att underlätta den svåra situationen.
  Minneslista

Aktuellt

En bukett

Guiden När en närstående avlider

I guiden När en närstående avlider på Suomi.fi har man samlat information om skötseln av praktiska ärenden i samband med att en närstående har avlidit.

Läs guiden (suomi.fi)
En pensionär dricker vatten i köket.

Bostadsbidrag för pensionstagare

Du kan få bostadsbidrag för pensionstagare om du bor stadigvarande i Finland, har låga inkomster och en pension som ger rätt till bostadsbidrag för pensionstagare.

Läs mer