Meddela förändringar som inverkar på barnpensionen | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Meddela förändringar som inverkar på barnpensionen

Kom ihåg att meddela FPA ändringar som kan inverka på familjepensionen. Om du inte meddelar en ändring kan du få ett för stort belopp som senare måste återkrävas.

Ändringar i dina inkomster påverkar din barnpension.

Om du har barnpension ska du meddela FPA följande förändringar:

  • du börjar få någon annan pension, ersättning eller familjepension från Finland eller från utlandet eller om beloppen förändras
  • du flyttar utomlands eller vistas utomlands i mer än en månad.

Meddela ändringarna i MittFPA eller genom att ringa FPA:s servicenummer för efterlevandepensioner.

Kontrollera också hur en förändring i din livssituation inverkar på andra förmåner som FPA betalar.

Läs mer

Senast ändrad 11.8.2023

Vad tycker du om sidan?