Hur mycket du får i barnpension, när pengarna betalas ut och hur pensionen beskattas | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur mycket du får i barnpension, när pengarna betalas ut och hur pensionen beskattas

Barnpensionens grundbelopp är 70.53 euro/månad.

Om dina båda föräldrar har avlidit får du två grundbelopp, dvs. sammanlagt ca 141 euro/månad.

Om du är under 18 år kan du utöver grundbeloppet få ett kompletteringsbelopp. På kompletteringsbeloppet inverkar dina andra familjepensioner.

  • Om bruttosumman av de familje- eller försörjningspensioner du får från annat håll än FPA är 65.62 euro/månad eller mindre kan du få fullt kompletteringsbelopp, dvs. 106.68 euro/månad.
  • Om dina andra familjepensioner blir mer än 65.62 euro/månad kommer den del av kompletteringsbeloppet som överstiger 65.62 att halveras.
  • Om dina andra pensioner är mer än 278.96 euro/månad får du inget kompletteringsbelopp alls.

Om den avlidna föräldern arbetat i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan både grundbeloppet och kompletteringsbeloppet minska.

När betalas pengarna ut?

FPA betalar i regel ut barnpensionen till ett minderårigt barns förälder eller vårdnadshavare. Om du har fyllt 18 år och studerar betalas barnpensionen in på ditt eget konto. Änkan eller vårdnadshavaren kan be FPA betala också yngre barns pensioner till barnens egna konton.

Betalningsdagen bestäms enligt den första bokstaven i efternamnet. Om bankerna är stängda på betalningsdagen betalas pensionen föregående bankdag.

Utbetalningsdagar för barnpension
EfternamnUtbetalningsdag
A-Kden 4 dagen i månaden
L-Rden 14 dagen i månaden
S-Öden 22 dagen i månaden

Om bankerna är stängda på betalningsdagen betalas pensionen föregående bankdag. FPA meddelar uppgift om utbetald pension till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Barnpension är beskattningsbar inkomst .

Läs mer

Senast ändrad 4.1.2024

Vad tycker du om sidan?