Barnpension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Barnpension

Ett barn som är under 18 år kan få barnpension om barnets förälder eller annan vårdnadshavare (t.ex. fosterförälder) avlider.

Barnpensionen är en del av familjepensionen. I Finland finns två familjepensionssystem: familjepension enligt folkpensionslagen och enligt arbetspensionslagarna. Dessa två system kompletterar varandra.

  • FPA betalar barnpensionens grundbelopp och kompletteringsbelopp till barn under 18 år.
  • Om barnet studerar fortsätter FPA betala ut grundbeloppet tills den unga fyller 21 år. Det här kallas också för studiepension.
  • Arbetspensionsanstalterna betalar ut barnpension till barn som är under 20 år. Pensionen grundar sig på den arbets- eller företagarpension som vårdnadshavaren intjänat.

Det är också möjligt att få barnpension som lagstadgad olycksfallspension och dessutom utgående från en frivillig olycksfallsförsäkring. Om vårdnadshavaren bott eller arbetat utomlands kan barnet ha rätt till familjepension också från de länderna.

Förhållande till andra förmåner

Om du innan du fyllt 18 eller 21 år har sjukpension från FPA eller motsvarande förmån från utlandet kan du inte få barnpension.

Läs mer

Senast ändrad 12.12.2023