Beslut om automatisering | Om FPA | FPAGå till innehållet

Beslut om automatisering

Beslut om lansering av helt automatiserade processer hos FPA.

Allmänt

Den automatiserade processen för fortsatt utbetalning av sjukdagpenning för lön är en helt automatisk justering av sjukdagpenningen när arbetsgivaren till FPA lämnar in de löneuppgifter som saknas.  Som slutresultat av processen uppkommer ett förvaltningsbeslut om förmånen. Den sökande får ett skriftligt beslut om förmånen.

Det föreskrivs om meddelande av automatiska beslut i 8 b kap. i förvaltningslagen. Automatiska beslut om sjukdagpenningsförmåner uppfyller de krav som anges i 8 b kap. i förvaltningslagen. Ärenden som avgörs automatiskt förutsätter inte prövning från fall till fall. Avgörandet träffas utifrån behandlingsregler som fastställts av en fysisk person. Reglerna har beskrivits på det sätt som förutsätts i 6 a kap. 28 a § i informationshanteringslagen.

Införandet grundar sig på följande handlingar:

  • Plan för införandet
  • Dokumentering av behandlingsreglerna
  • Dokumentering av kvalitetssäkringen
  • Dokumentering av kvalitetskontrollen

Tidpunkt för och beslut om införandet
Den automatiserade processen infördes 30.11.2023 kl. 8.00. Beslutet om införandet fattades av produktägaren Aarne Salmela.

Närmare information

Närmare information om förfarandet för automatiserat beslutsfattande fås på servicenumret för sjukdom 020 692 224 eller per brev på adressen Folkpensionsanstalten, Registratorskontoret, PB 450, 00056 FPA.
E-post: kirjaamo(a)kela.fi

 

Senast ändrad 15.1.2024

Vad tycker du om sidan?