Ilmoitin.fi-tjänsten | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Ilmoitin.fi-tjänsten för arbetsgivare

Användningen av eSARA-filer som skickas via tjänsten Ilmoitin.fi upphör hösten 2025. Vi rekommenderar att stora arbetsgivare redan nu förbereder sig för att ansöka om förmåner i inkomstregistret. 

Läs mer 

Ilmoitin.fi är en webbtjänst som administreras av Skatteförvaltningen. Via tjänsten kan man skicka in arbetsgivarens ansökningar och anmälningar som eSARA-filer till FPA. Om de ändringar som behövs för att eSARA-filer ska kunna skapas har gjorts i lönesystemet kan du hämta uppgifterna om flera arbetstagare och skicka dem via Ilmoitin.fi på en gång.

För att kunna använda e-tjänsterna för arbetsgivare behöver du Suomi.fi-fullmakt för den specifika e-tjänsten. Du får de Suomi.fi-fullmakter du behöver av din egen organisation.

Via tjänsten kan du sända ansökningar och anmälningar (XML-filer) som gäller

  • arbetsgivarens dagpenningsförmåner
  • semesterersättning och
  • familjeledighetsersättning.

Innan du börjar använda tjänsten ta reda på av programleverantören om det går att skapa eSARA-filer med löneprogrammet (xml).

Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Ilmoitin.fi

Logga in (vero.fi)

Så här skickar du anmälningar och ansökningar

  • Hämta uppgifterna om arbetstagarna ur lönesystemet och skapa en fil av dem.
  • Kontrollera i Ilmoitin.fi-tjänsten att det inte finns fel i filen.
  • Skicka filen till FPA via Ilmoitin.fi-tjänsten. Du får en kvittering om att filen har mottagits.
  • Ilmoitin.fi-tjänsten överför uppgifterna till FPA och FPA processar filerna under natten. De dokument som FPA tagit emot ser du följande dag i E-tjänsten för arbetsgivare under Tidigare meddelanden.
  • Via Arkivet kan du kontrollera filer som du har skickat tidigare.

Alternativt kan du skicka in ansökningar och anmälningar via FPA:s E-tjänst för arbetsgivare eller med en anmälan om löneuppgifter via  inkomstregistret.

Läs mer

Senast ändrad 27.5.2024