Meddela förändringar som inverkar på efterlevandepensionen | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Meddela förändringar som inverkar på efterlevandepensionen

Kom ihåg att du måste meddela FPA förändringar som kan inverka på din pension. Om du inte meddelar FPA förändringarna kan det hända att du får för mycket i pension. I så fall måste FPA senare kräva tillbaka det felbetalda beloppet.

Din familjepension påverkas av ändringar i dina inkomster, i din familjesituation och i ditt parförhållande.

Om du har efterlevandepension ska du meddela FPA om

  • du börjar få någon annan pension, ersättning eller familjepension från Finland eller från utlandet eller om beloppen förändras
  • dina inkomster förändras
  • dina familjeförhållanden förändras
  • du flyttar utomlands eller vistas utomlands i mer än en månad.

Meddela förändringarna på blankett EV277r (pdf) och posta den och bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Senast ändrad 10.8.2023

Vad tycker du om sidan?