Efterlevandepension – Belopp och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Efterlevandepension – Belopp och utbetalning

Efterlevandepensionen består av två delar: begynnelsepension och fortsättningspension. Fortsättningspensionen består av ett grundbelopp och ett kompletteringsbelopp.

Begynnelsepension

Begynnelsepensionen är 383,30 euro/månad.

 FPA betalar den i 6 månader från din partners död eller högst tills du fyller 65 år. Om ni levde i ett samboförhållande kan du inte få begynnelsepension efter att ert gemensamma barn har fyllt 18 år.

Din inkomst eller dina tillgångar inverkar inte på beloppet av begynnelsepensionen.

Om du får folkpension eller motsvarande utländsk pension som är mindre än begynnelsepensionen, betalar FPA i begynnelsepension endast ett belopp som utgör skillnaden mellan folkpensionen och begynnelsepensionen.

Pensionen kan vara mindre om din partner har bott eller arbetat utomlands.

Fortsättningspension

Fortsättningspensionen består av ett grundbelopp och ett kompletteringsbelopp.

Fortsättningspensionen kan vara mindre om din partner har bott eller arbetat utomlands.

Grundbelopp

Grundbeloppet är 120,06 euro/månad. Grundbeloppet får du bara om du försörjer ditt eller din partners barn som är under 18 år.

Din inkomst eller dina tillgångar inverkar inte på fortsättningspensionens grundbelopp.

Kompletteringsbelopp

En efterlevande som inte lever i ett parförhållande kan få ett kompletteringsbelopp på högst 623,13 euro/månad

För en efterlevande som lever i ett parförhållande är kompletteringsbeloppet högst 539,15 euro/månad.

Nästan alla dina inkomster inverkar ändå på kompletteringsbeloppet, till exempel löneinkomster, pension som betalas av en arbetspensionsanstalt, förmåner som betalas ut av FPA, hyresinkomster och dividendinkomster (utdelningar). Av arbetsinkomsterna och därmed jämförbara inkomster beaktas 60 procent. För att få fullt kompletteringsbelopp kan du tjäna högst 61,95 euro/månad.

Ju högre din inkomst är, desto mindre kompletteringsbelopp får du.

Bruttoinkomsternas inverkan på fortsättningspensionens kompletteringsbelopp (euro/månad)
FamiljeförhållandenFullt kompletteringsbeloppHögsta inkomsten som berättigar till full pensionHögsta inkomsten med vilken du kan få kompletteringsbelopp om du har ett barn under 18 årHögsta inkomsten med vilken du kan få kompletteringsbelopp om du inte har ett barn under 18 år
Ensamboende623,1365,621 311,801 296,05
I parförhållande*539,1565,621 143,881 128,13

*Äktenskap, samboförhållande och registrerat partnerskap

Inkomstens inverkan på kompletteringsbeloppet

Så gott som alla dina inkomster inverkar på fortsättningspensionens kompletteringsbelopp. Av dina arbetsinkomster och därmed jämförbara inkomster beaktas bara 60 procent.

Med arbetsinkomst jämställs bland annat utkomstskydd för arbetslösa, sjukdagpenning, föräldrapenningar samt vårdpenning i anslutning till stöd för hemvård av barn. Dessutom räknas partiell förtida ålderspension utan förtidsminskning som inkomst.

Som inkomst för företagare och lantbruksföretagare beaktas den arbetsinkomst som fastställts i enlighet med lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare (FöPL- och LFöPL-inkomst).

Som inkomst beaktas inte den uppskovsförhöjning som betalas om du fortsätter arbeta efter den lägsta åldern för ålderspension

Från inkomsterna dras av räntor på bostadslån men inte skatter.

Dina tillgångar inverkar inte på kompletteringsbeloppet.

 

Exempel på efterlevandepension

Majas man Jan har avlidit i januari 2023. Maja och Jan har en dotter, Anne, som är under 18 år. Maja arbetar deltid och har en lön påm 1 000 euro i månaden. Maja börjar få 1 200 euro i månaden i efterlevandepension av Jans arbetspension.

Efter Jans död betalar FPA en begynnelsepension till Maja i 6 månader. Det beloppet är 383.30 euro/månad. Sammanlagt får Maja 1 583.30 euro/månad i efterlevandepension från FPA och arbetspensionsanstalten.

Efter att tiden med begynnelsepension gått ut får Maja fortsättningspensionens grundbelopp som efterlevandepension av FPA. Det beloppet är 120.06 euro/månad, eftersom hon försörjer ett barn som är under 18 år. Hon får inte något kompletteringsbelopp till fortsättningspensionen eftersom hennes inkomster överstiger inkomstgränsen. Som inkomst beaktar FPA alltså Majas efterlevandepension på 1 200 euro/månad från arbetspensionsanstalten och 60 procent av hennes arbetsinkomster, dvs. 600 euro/månad.

När dottern Anne fyller 18 år slutar FPA att betala efterlevandepension till Maja.

Utbetalning

FPA betalar in efterlevandepensionen på ditt konto en gång i månaden. Betalningsdagen bestäms enligt den första bokstaven i efternamnet:

  • A–K: den 4 dagen i månaden
  • L–R: den 14 dagen i månaden
  • S–Ö: den 22 dagen i månaden

Om bankerna är stängda på betalningsdagen betalas pensionen föregående bankdag. FPA meddelar uppgift om utbetald pension till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Beskattning

Efterlevandepension är skattepliktig inkomst. För den fås pensionsinkomstavdrag i beskattningen.

När du får ett positivt pensionsbeslut ska du i MinSkatt (vero.fi) ansöka om ett ändringsskattekort för pension. Visa upp pensionsbeslutet och redogör för dina övriga inkomster och avdrag.

Du behöver inte lämna in ändringsskattekortet till FPA, eftersom Skatteförvaltningen meddelar din nya förskottsinnehållningsprocent till både FPA och utbetalarna av arbetspensioner. FPA får uppgiften automatiskt också om du ansöker om ett ändringsskattekort under året.

Läs mer

Senast ändrad 27.5.2024