Vem kan få efterlevandepension? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vem kan få efterlevandepension?

En förutsättning för att du ska få efterlevandepension är att du levt i ett samboförhållande, varit gift eller levt i registrerat partnerskap med den avlidna.

FPA betalar efterlevandepension högst tills du fyller 65 år. I vissa situationer betalas efterlevandepension tills ert gemensamma barn eller din partners barn fyller 18 år.

FPA:s efterlevandepension består av två delar:

 • begynnelsepension
 • eventuell fortsättningspension.

Läs mer om begynnelse- och fortsättningspension.

Samboförhållande

Du kan få efterlevandepension om alla följande villkor uppfylls:

 • Din partner har avlidit 1.1.2022 eller senare
 • Ert samboförhållande började innan din partner fyllt 65 år.
 • Ert samboförhållande hade varat i minst 5 år utan avbrott när din partner dog.
 • Du och din partner har ett gemensamt barn under 18 år som har bott i samma hushåll som ni.

Du kan få efterlevandepensionens begynnelsepension och fortsättningspension.

Du kan inte få efterlevandepension om du själv eller din partner vid sin död var gift med en annan person.

Fortsättningspensionens grundbelopp eller kompletteringsbelopp?

Du kan få fortsättningspensionens grundbelopp. Utöver det kan du få fortsättningspensionens kompletteringsbelopp om du har låga inkomster. Du kan inte få enbart kompletteringsbeloppet.

Hur länge kan efterlevandepension betalas ut?

Du kan få efterlevandepension tills det yngsta av era gemensamma barn fyller 18 år. Du får ändå efterlevandepension högst tills du fyller 65 år.

Äktenskap och registrerat partnerskap

Du kan få efterlevandepension om ni gifte er eller registrerade ert partnerskap innan den avlidna fyllde 65 år.

Du kan få efterlevandepensionens begynnelsepension och fortsättningspension.

Fortsättningspensionens grundbelopp eller kompletteringsbelopp?

Du kan få fortsättningspensionens grundbelopp. Grundbeloppet betalas tills ert yngsta gemensamma barn fyller 18 år eller högst tills du fyller 65 år.

Du kan få fortsättningspensionens grundbelopp också om ert gemensamma barn redan har fyllt 18 år, men ditt eget eller din partners barn som är under 18 år bor hos dig. En ytterligare förutsättning är att ditt eller din partners barn bodde hos dig redan när din partner dog. Grundbeloppet betalas tills barnet fyller 18 år eller flyttar bort från dig i en yngre ålder än det.

Utöver grundbeloppet kan du få fortsättningspensionens kompletteringsbelopp om du har låga inkomster. Du kan få kompletteringsbeloppet högst tills du fyller 65 år, även om ditt barn redan är över 18 år.

Hur länge kan efterlevandepension betalas ut?

Du är född före 1975

 • Du kan få efterlevandepension högst tills du fyller 65 år.

Du är född 1975 eller senare och din partner dog före 1.1.2022

 • Du kan få efterlevandepension högst tills du fyller 65 år.

Du är född 1975 eller senare och din partner dog 1.1.2022 eller senare

 • Du kan få efterlevandepension i 10 år eller minst tills barnet som bor hos dig fyller 18 år.
 • Du kan ändå inte få efterlevandepension efter att du har fyllt 65 år.

Du kan få efterlevandepension endast om alla följande villkor uppfylls:

 • Du var minst 50 år är när din partner avled.
 • Du var under 50 år och din partner under 65 år när ni gifte er eller när ni registrerade ert partnerskap.
 • Ni var gifta i minst 5 år.

Du kan få efterlevandepensionens begynnelsepension och eventuellt fortsättningspension.

Fortsättningspensionens grundbelopp eller kompletteringsbelopp?

Du kan få fortsättningspensionens kompletteringsbelopp om du har låga inkomster.  

Om villkoren ovan uppfylls och ditt eget eller din partners barn som är under 18 år bor hos dig, kan du också få fortsättningspensionens grundbelopp. En ytterligare förutsättning är att barnet bodde hos dig redan när din partner dog. Grundbeloppet betalas tills barnet fyller 18 år eller flyttar bort från dig i en yngre ålder än det.

Hur länge kan efterlevandepension betalas ut?

Du är född före 1975

 • Du kan få efterlevandepension högst tills du fyller 65 år.

Du är född 1975 eller senare och din partner dog före 1.1.2022

 • Du kan få efterlevandepension högst tills du fyller 65 år.

Du är född 1975 eller senare och din partner dog 1.1.2022 eller senare

 • Du kan få efterlevandepension i 10 år eller minst tills barnet som bor hos dig fyller 18 år.
 • Du kan ändå inte få efterlevandepension efter att du har fyllt 65 år.

Övriga pensioners inverkan på efterlevandepensionen

FPA betalar inte ut efterlevandepensionens fortsättningspension om du samtidigt har

Du kan ändå få efterlevandepensionens begynnelsepension. Om du har folkpension betalar FPA begynnelsepension till det belopp som överstiger folkpensionen.

Hur din efterlevandepension påverkas om du bott utomlands

Om du tidigare har bott utomlands kan du få efterlevandepension från FPA om du är stadigvarande bosatt i Finland.

Alla de följande kriterierna måste ändå uppfyllas:

 • Din partner hade bott i Finland under minst 3 år sedan han eller hon fyllt 16 år.
 • Din partner bodde i Finland när han eller hon avled.
 • Du har själv bott i Finland under minst 3 år sedan du fyllde 16 år.
 • Du bor i Finland eller har flyttat tillbaka till Finland inom ett år efter att din partner avled.

Du kan också få efterlevandepension från FPA om du bor i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien.

Du kan också få pension från ett annat land med stöd av internationella överenskommelser.

Om du eller din partner har bott utomlands ska du fråga FPA hur det inverkar på efterlevandepensionen.

Läs mer

Senast ändrad 9.10.2023

Vad tycker du om sidan?