Så här söker du efterlevandepension hos FPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här söker du efterlevandepension hos FPA

 1. Ansök om efterlevandepension både från FPA och från arbetspensionsanstalterna på samma blankett.
 2. Fyll i blanketten Ansökan om familjepension ETK/Kela 7004r (pdf).
 3. Skicka in ansökan i MittFPA:
  • Spara den tomma blanketten på din enhet. Ansökan ska inte ifyllas direkt i webbläsaren, eftersom en del av uppgifterna då kan gå förlorade.
  • Öppna blanketten i Adobe Reader och fyll i den.
  • Spara den ifyllda ansökan på din enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA. Gå till Gör ansökan.
  • Välj Pensioner och Familjepension - gör ansökan.
  • Lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar en ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:
    
  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten.

Du kan ansöka om en efterlevandepension som betalas av en arbetspensionsanstalt också från din makens arbetspensionsanstalt. Gå till arbetspensionsanstaltens e-tjänst här (elakepalvelut.fi). Man loggar in i tjänsten med sina egna nätbankskoder. I arbetspensionsanstaltens e-tjänst kan du samtidigt också ansöka om efterlevandepension från FPA.

Om du har barn, ta reda på att ditt barn har rätt till barnpension. Om din barn är under 17 år kan du ansöka om ensamförsörjartillägg till barnbidraget. Du kan få tillägget om du inte ingått ett nytt parförhållande efter din makes död. Du kan också med hjälp av räknaren uppskatta om du har rätt till bostadsbidrag.

Arbetsgivarna börjar anmäla löneuppgifter till inkomstregistret från och med 1.1.2019. FPA kan använda sig av dessa uppgifter vid handläggningen av ansökan.

 

Ansökningstid

Ansök om efterlevandepension från början av månaden efter den då din make avled. FPA beviljar bidraget för högst sex månader bakåt i tiden.

I FPA:s e-tjänst kan du se du om din ansökan redan har avgjorts.

Läs mer