Eläkefoorumi

Eläkefoorumi toimii Kelan sidosryhmä- ja asiantuntijaelimenä eläkeasioiden sisällöllisessä ja strategisessa kehittämistyössä.

Eläkefoorumin tehtävänä on muun muassa:

  • tukea Kelan eläke-etuuksia koskevan lainsäädännön ja palvelujen kehittämistä
  • edistää Kelan eläke-etuuksia koskevan lainsäädännön kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteisymmärrystä ja yhteistoimintaa
  • tehdä Kelan hallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja eläkevakuutukseen liittyvissä kysymyksissä
  • seurata eläkevakuutuksen kehittymistä sekä eläkevakuutusta koskevaa tutkimusta

Nykyinen toimintakausi on 1.1.2020–31.12.2021

Puheenjohtaja
Heli Hänninen, osaamiskeskuksen päällikkö, Kela

Varapuheenjohtaja
Heidi Heikura,  vastaava suunnittelija Kela

Sihteeri
Raija-Liisa Foudila
suunnittelun asiantuntija, Kela

Eläkefoorumi

 Jäsen                                                                                    Varajäsen

Neuvotteleva virkamies Hanna Tossavainen,
Sosiaali- ja terveysministeriö

-

Budjettineuvos Outi Luoma-Aho, Valtiovarainministeriö

-

Kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi, Eläketurvakeskus

Lakimies Minka Hauta-aho, Eläketurvakeskus

Työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Juristi Samppa Koskela, STTK ry

Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Ida Nummelin, STTK ry

Johtava asiantuntija Katri Ojala, Akava ry

Johtava asiantuntija Anu Tuovinen, Akava ry

Asiantuntija Marja Tallavaara, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät

Asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät

Toiminnanjohtaja Maarit Kuikka, Kansallinen senioriliitto ry

Anssi Kemppi, Eläkeliitto ry

Toiminnanjohtaja Timo Kokko, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Toiminnanjohtaja Jan Koskimies, Eläkeläiset ry

Erityisasiantuntija Seija Lehtonen, Työeläkevakuuttajat TELA

-

Suunnittelun asiantuntija Jenni Blomgren, Kela

-