Opiskeluterveydenhuollon foorumi

Kelalle tulee vuoden 2021 alussa kaksi uudentyyppistä tehtävää: opiskeluterveydenhuollon järjestäminen ja terveydenhoitomaksun kerääminen.

Koska kyseessä on iso periaatteellinen muutos, muutosvaiheen tukemiseksi ja tiedonkulun varmistamiseksi on perustettu Kelaan opiskeluterveydenhuollon foorumi, jossa sidosryhmien kanssa varmistetaan muutoksen läpivienti.

Opiskeluterveydenhuollon foorumissa käsiteltäviä asioita ja tehtäviä ovat esimerkiksi:

  •  Kelan toimeenpanotehtävän valmisteluvaiheen tukeminen
  •  toimeenpanoon liittyvä muutosviestintä ja viestintä lain voimassa ollessa
  •  opiskeluterveydenhuollon palveluverkon tarkastelu
  •  terveydenhoitomaksun kerääminen ja maksun maksamiseen liittyvät palvelut
  •  yhteistyön varmistaminen ja ymmärryksen lisääminen yli organisaatiorajojen – tiedon vaihto
  •  palvelutoiminnan seuranta ja kehittäminen asiakasnäkökulmasta

Nykyinen toimintakausi on 1.10.2019-31.12.2022.

Puheenjohtaja
Reija Jääskeläinen Osaamiskeskuksen päällikkö, Kela

Sihteeri
Mari Stenberg Suunnittelija, Kela

Jäsen Varajäsen
Toimitusjohtaja Katariina Poskiparta,  YTHS Johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi,  YTHS
Opintopalvelupäällikkö Annika Stadius,
Arene ry/Arcada AMK,
 
Opintokuraattori Päivi Laakkonen,
Karelia AMK
 
Professori Pirkko Vartiainen,
UNIFI ry/Vaasan yliopisto
 
Opiskelijapalveluiden päällikkö Saara Maalismaa, Aalto-yliopisto  
Neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, STM  
Sosiaalipolitiikan asiantuntija Sonja Raitamäki,  SYL Sosiaalipolitiikan asiantuntija Jani Sillanpää,  SYL
Hyvinvointipolitiikan asiantuntija Hannele Kirveskoski,  SAMOK ry Hallituksen jäsen Joel Vierikko, SAMOK ry
Projektipäällikkö Sari Kajaani, Kela  
Ryhmäpäällikkö Piia Kuusisto, Kela  
Tiimipäällikkö, Emmi Lehtonen, Kela

Juristi Mari Jaakkola, Kela