Työterveyshuoltofoorumi

Työterveyshuoltofoorumi toimii Kelan sidosryhmä- ja asiantuntijaelimenä.

Työterveyshuoltofoorumin tehtävänä on muun muassa:

  • kehittää työterveyshuollon korvauskäytäntöä
  • käsitellä työterveyshuollon korvauksia koskevia kysymyksiä
  • seurata korvauskäytännön ja työterveyshuoltotoiminnan kehittymistä.

Nykyinen toimintakausi on 1.1.2020–31.12.2023

Puheenjohtaja
Reija Jääskeläinen
osaamiskeskuksen päällikkö, Kela

Varapuheenjohtaja
Kirsi Airinen ryhmäpäällikkö, Kela

Sihteeri
Nina Jaakkola suunnittelun asiantuntija, Kela

Työterveyshuoltofoorumi

Jäsen

Varajäsen

Johtava asiantuntija Anu Tuovinen, Akava ry

Johtava asiantuntija Miia Kannisto, Akava ry

Asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Työelämän kehittämisen asiantuntija Anna Kukka , KT Kuntatyönantajat

 

Asiantuntija Marja Tallavaara, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

Aluepäällikkö Kari Aikio, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

Lääkintöneuvos Kristiina Mukala, Sosiaali- ja terveysministeriö, TTO

 

Asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija  Anne Mironen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Työfysioterapeutti Merja Blomqvist,  Suomen Fysioterapeutit ry

Työfysioterapeutti Hanna Nummila, Suomen Fysioterapeutit ry

Työterveyspsykologi Heli Hannonen, Suomen Psykologiliitto ry

Työterveyspsykologi Sanna Selinheimo, Suomen Psykologiliitto ry

Puheenjohtaja Pilvi Österman

Marja Alanne, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry

Johtava työterveyslääkäri Johanna Larkio, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry

Vastaava työterveyslääkäri Anniina Anttila, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry

Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten, Suomen Yrittäjät

Asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät

Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Ida Nummelin, Toimihenkilökeskusjärjestö
STTK ry

Työelämäasiantuntija Kaija Ojanperä,  Tehy ry

Ylilääkäri Liisamari Krüger, Työeläkevakuuttaja Tela

 

Johtaja Eva Helaskoski, Työterveyslaitos

Ylilääkäri Satu Soini, Työterveyslaitos

Suunnittelun asiantuntija Timo Hujanen, Tieto- ja viestintäyksikkö, Kela

 

Asiantuntijalääkäri Paula Melart, Vakuutuslääketieteellinen yksikkö, Kela