Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävä on käsitellä sairausvakuutukseen liittyviä lääketieteellisiä kysymyksiä.

Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan nykyinen toimikausi 1.3.2022 - 28.2.2025.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja
Johtava ylilääkäri Janne Leinonen, Kela (neurologia)

Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja ja jäsen
Ylilääkäri Marjo Parkkila-Harju, Kela (yleislääketiede)

Sihteeri ja jäsen
Vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Kallio-Laine, Kela (neurologia)

Jäsenet

 • Ylilääkäri Eva Helaskoski, Työterveyslaitos (työterveyshuolto)
 • Ylijohtaja Markus Henriksson, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (valvonta)
 • Ylilääkäri Margareeta Häkkinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (terveydenhuolto, päihdelääketiede)
 • Professori Esa Jämsen, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta (geriatria)
 • Dosentti Erika Jääskeläinen, Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta (psykiatria)
 • Professori Satu Lahti, Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, hammaslääketieteen laitos (sosiaalihammaslääketiede, terveydenhuolto)
 • Professori Eija Lönnroos, Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos (geriatria)
 • Johtaja Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto (yleislääketiede)
 • Professori Markku Sumanen, Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta (yleislääketiede)
 • Yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen, Pohde ja Oulun yliopisto (kliininen farmakologia)
 • Toiminnanjohtaja Henna Virtomaa, Suomen Hammaslääkäriliitto (hammaslääketiede)
 • Professori Pekka Ylöstalo, Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, hammaslääketieteen laitos (kliininen hammashoito, parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede)

Asiantuntijat

 • Professori Oskari Heikinheimo, Helsingin yliopistollinen sairaala ja Helsingin yliopisto (naistentaudit)
 • Ylilääkäri Asko Järvinen, Helsingin yliopistollinen sairaala (sisätaudit, infektiosairaudet, kliininen farmakologia)
 • Ylilääkäri Helena Kastarinen, Kela (sisätaudit, nefrologia)
 • Vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Klintrup, Kela (syöpätaudit)
 • Ylilääkäri Riitta Luoto, Kelan tutkimusyksikkö (terveydenhuolto, työterveyshuolto)
 • Professori Mika Mäkelä, Helsingin yliopistollinen sairaala (lastentaudit, allergologia)
 • Osastonylilääkäri Pasi Nevalainen, Tampereen yliopistollinen sairaala (sisätaudit, endokrinologia)
 • Toimialajohtaja Jarkko Pajarinen, Helsingin yliopistollinen sairaala (kirurgia, ortopedia ja traumatologia)
 • Johtaja Reima Palonen, Lääkkeiden hintalautakunta/ Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Suunnittelija Anne Rönneberg, Kela (lääkekorvausten toimeenpano)
 • Vastuualueen johtaja Jarmo Salo, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (lastentaudit)
 • Toimituspäällikkö Raija Sipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (terveydenhuolto)
 • Vastuualuejohtaja Tero Soukka, Turun yliopistollinen keskussairaala, suu- ja leukasairauksien klinikka (hammaslääketiede, suu- ja leukakirurgia)
 • Professori Liisa Suominen, Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, hammaslääketieteen laitos (hammaslääketiede, terveydenhuolto)
 • Professori Terhi Tapiainen, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala (lastentaudit, infektiosairaudet)
 • Apulaisprofessori Aleksi Tornio, Turun yliopisto (kliininen farmakologia)
 • Kehittämisylilääkäri Juho Wedenoja, Fimea (silmätaudit).

Lääkejaosto

Puheenjohtaja

 • Yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen, Pohde ja Oulun yliopisto

Sihteeri

 • Vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Klintrup, Kela

Jäsenet    

 • Ylilääkäri Asko Järvinen, Helsingin yliopistollinen sairaala
 • Ylilääkäri Helena Kastarinen, Kela
 • Johtava ylilääkäri Janne Leinonen, Kela
 • Professori Eija Lönnroos, Itä-Suomen yliopisto
 • Suunnittelija Anne Rönneberg, Kela
 • Vastuualueen johtaja Jarmo Salo, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Apulaisprofessori Aleksi Tornio, Turun yliopisto
 • Vastaava asiantuntijalääkäri Maija Pihlajamäki, Kela​​​
 • Arviointiylilääkäri Anna-Kaisa Parkkila, TAYS
 • Kehittämisylilääkäri Juho Wedenoja, Fimea.

Lue lisää