Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävä on käsitellä sairausvakuutukseen liittyviä lääketieteellisiä kysymyksiä.

Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimikausi on 1.3.2016–28.2.2019

Neuvottelukunnan puheenjohtaja
Ilona Autti-Rämö , johtava ylilääkäri, Kela (1.12.2018-31.5.2019 Jari Välimäki, johtava ylilääkäri, Kela)

Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja ja jäsen
Jukka Meurman , professori, Helsingin yliopisto

Sihteeri ja jäsen
Katariina Kallio-Laine , asiantuntijalääkäri, Kela

Jäsenet

Asiantuntijat

Eero Hirvensalo, dosentti, HYKS Marianne Eronen, asiantuntijalääkäri, Kela
Tarja Holi, johtaja, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Sari Helminen, asiantuntijahammaslääkäri, Kela
Risto Huupponen, professori, Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Asko Järvinen, dosentti, HYKS
Tero Kivelä, professori, HYKS Annika Kalliokoski, ylilääkäri, Fimea
Elise Kosunen, Tampereen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Maria Karjaluoto, suunnittelun asiantuntija, Kela
Marjukka Mäkelä, professori, FinOHTA Jorma Komulainen, päätoimittaja, Duodecim
Heikki Pärnänen, lääketiet.lis. Suomen Lääkäriliitto Jaana Kruuti, yliproviisori, Kela
Matti Pöyry, toiminnanjohtaja, Suomen Hammaslääkäriliitto ry Reetta Kälviäinen, professori, KYS
Annamari Ranki, professori, HYKS Juhani Laine, dosentti, Turun yliopisto
Kimmo Räsänen, Itä-Suomen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Tanja Laukkala, asiantuntijalääkäri, Kela
Timo Strandberg, professori, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Matti Lehto, johtaja, professori, Tampereen yliopisto
Aila Tiitinen, professori, HYKS Mika Mäkelä, dosentti, HYKS
Miia Turpeinen, dosentti, arviointiylilääkäri, HYKS Jorma Mäkitalo, osaamiskeskuksen johtaja, Työterveyslaitos
  Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, Fimea
  Liisa Suominen, professori, Turun yliopisto
  Markku Timonen, professori, Oulun yliopisto
  Risto Vataja, linjajohtaja, HYKS
  Ulla Wartiovaara-Kautto, dosentti, HYKS
  Pekka Ylöstalo, professori, Oulun yliopisto