Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävä on käsitellä sairausvakuutukseen liittyviä lääketieteellisiä kysymyksiä.

Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan nykyinen toimikausi 1.3.2019 - 28.2.2022

Neuvottelukunnan puheenjohtaja
LT, Neurologian erikoislääkäri Janne Leinonen.

Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja ja jäsen
Arviointiylilääkäri, professori, Miia Turpeinen, FinCCHTA (kliininen farmakologia)

Sihteeri ja jäsen
Vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Kallio-Laine, Kela (neurologia)

Jäsenet

Asiantuntijat

Pääsihteeri, dosentti Ilona Autti-Rämö, Palveluvalikoimaneuvosto, STM (lastenneurologia) Dosentti Sari Atula, Helsingin yliopistollinen keskussairaala (neurologia)
Ylijohtaja, dosentti Markus Henriksson, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (psykiatria) Professori Oskari Heikinheimo, Helsingin yliopistollinen keskussairaala (naistentaudit)
Ylilääkäri, dosentti Eero Hirvensalo, Helsingin yliopistollinen keskussairaala (kirurgia, ortopedia ja traumatologia) Vastaava asiantuntijahammaslääkäri Sari Helminen, Kela (hammaslääketiede, terveydenhuolto)
Dosentti Erika Jääskeläinen, Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta (psykiatria) Professori Risto Huupponen, Turun yliopisto, lääketieteen laitos (kliininen farmakologia)
Professori Satu Lahti, Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, hammaslääketieteen laitos (sosiaalihammaslääketiede, terveydenhuolto) Tutkijalääkäri, LT Hanna-Mari Jauhonen, Fimea (silmätaudit)
Professori Eija Lönnroos, Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen (geriatria) Osastonylilääkäri, dosentti Asko Järvinen, Helsingin yliopistollinen keskussairaala (sisätaudit, infektiosairaudet)
Vastaava ylilääkäri, professori Mika Mäkelä, Helsingin yliopistollinen keskussairaala (lastentaudit ja allergologia) Vastaava asiantuntijalääkäri Helena Kastarinen, Kela (sisätaudit, nefrologia)
LT, Työterveyshuollon erikoislääkäri Eva Helaskoski, Työterveyslaitos (työterveyshuolto) Tutkimustiimin päällikkö Karoliina Koskenvuo, Kela tutkimusosasto
Johtaja Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto (yleislääketiede) Vastaava asiantuntijalääkäri Tanja Laukkala, Kela (psykiatria)
Toiminnanjohtaja Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto (hammaslääketiede, oikomishoito) Toimialajohtaja, dosentti Heikki Lukkarinen Turun yliopistollinen keskussairaala (lastentaudit)
Professori Timo Strandberg, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta (sisätaudit, geriatria) Professori Jukka Meurman, Helsingin yliopisto, hammaslääketieteen laitos (kliininen hammashoito, kariologia ja endodontia)
Professori Markku Sumanen, Tampereen yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta (yleislääketiede) Toimituspäällikkö, LT Raija Sipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (terveydenhuolto)
Professori Pekka Ylöstalo, Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, hammaslääketieteen laitos (kliininen hammashoito, parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede) Vastuualuejohtaja, dosentti Tero Soukka, Turun yliopistollinen keskussairaala, suu- ja leukasairauksien klinikka (hammaslääketiede, suu- ja leukakirurgia)
  Professori Liisa Suominen, Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, hammaslääketieteen yksikkö (hammaslääketiede, terveydenhuolto)
  Vastaava ylilääkäri Kirsi Vainiemi, Kela (työterveyshuolto, yleislääketiede)

Lääkejaosto

 
Puheenjohtaja Dosentti, arviointiylilääkäri Miia Turpeinen, FinCCHTA (kliininen farmakologia)
Sihteeri Vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Klintrup, Kela
Jäsenet:  
Professori Risto Huupponen, Turun yliopisto Tutkijalääkäri, LT Hanna-Mari Jauhonen, Fimea
Osastonylilääkäri, dosentti Asko Järvinen, Helsingin yliopistollinen keskussairaala Vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Klintrup, Kela (onkologia)
Toimialajohtaja, dosentti Heikki Lukkarinen, Turun yliopistollinen keskussairaala Professori Eija Lönnroos, Itä-Suomen yliopisto
Suunnittelija Anne Rönneberg, Kela Johtava ylilääkäri Janne Leinonen, Kela

Hammaslääketieteen jaosto

 
Puheenjohtaja Professori Pekka Ylöstalo, Oulun yliopisto
Sihteeri vastaava Asiantuntijahammaslääkäri Sari Helminen, Kela
Jäsenet:  
Professori Satu Lahti, Turun yliopisto Professori Jukka Meurman, Helsingin yliopisto
Toiminnanjohtaja, HLT Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto Vastuualuejohtaja, dosentti Tero Soukka, Turun yliopisto
Professori Liisa Suominen, Itä-Suomen yliopisto