Kelan neuvottelukunta

Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunnan tehtävänä on edistää ja kehittää

  • sosiaaliturvan toteuttamiseen osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyötä
  • palvelujen käyttäjien näkökulman huomioon ottamista.

Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimikausi on 1.4.2017–31.3.2020

Puheenjohtaja
Outi Antila, pääjohtaja, Kela

Sihteeri
Heli Korhola, strategiajohtaja , Kela

Kelan neuvottelukunta

Jäsenet

 

Juha Majanen, apulaisbudjettipäällikkö
valtiovarainministeriö

Liisa Siika-aho, johtaja
sosiaali- ja terveysministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies
opetus- ja kulttuuriministeriö

Kimmo Ruth, työmarkkinaneuvos
työ- ja elinkeinoministeriö

Katri Ojala, johtava asiantuntija
Akava ry

Riitta Työläjärvi, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Harri Hellstén, työmarkkina-asioiden päällikkö 
Suomen Yrittäjät ry

Leea Hiltunen, puheenjohtaja
Kristillinen eläkeliitto Krell ry

Petri Pohjonen, pääjohtaja
Invalidiliitto ry

Ismo Partanen, toiminnanjohtaja
Lääkäripalveluyritykset ry

Sari Tervonen, toiminnanjohtaja
Omaishoitajaliitto ry

Hanna Huumonen, asiantuntija
Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto –SAKKI ry

Antti Hallia, asiantuntija
Suomen opiskelijakuntien liitto –SAMOK ry

Leila Salonen

Tarja Myllärinen, johtaja
Suomen kuntaliitto

Sakari Karjalainen, pääsihteeri
Suomen syöpäyhdistys

Tuija Brax, pääsihteeri
Suomen sydänliitto ry

Sonja Raitamäki, pääsihteeri
Suomen Ylioppilaskuntien liitto SYL ry

Jonas Laxåback, lakimies
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f

Markku Tervahauta, pääjohtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL

Matleena Livson, erityisasiantuntija
Suomen Olympiakomitea ry

Säävälä Minna, perhetoimintojen johtaja
Väestöliitto ry

Tiina Norppa, työsuojelun päävaltuutettu
Kelan toimihenkilöt ry