Sairausvakuutusasiain neuvottelukunta

Neuvottelukunta toimii Kelan apuna sairausvakuutusta koskevissa asioissa.

Sen tehtävänä on

  • edistää ja kehittää sairausvakuutuksen toteuttamiseen osallistuvien yhteistyötä
  • tehdä Kelan hallitukselle esityksiä
  • antaa Kelan hallitukselle lausuntoja sairausvakuutusta koskevista selvityksistä, tutkimuksista sekä sairausvakuutuslain soveltamisesta ja sairausvakuutuksen kehittämisestä.

Suomen hallitus nimittää sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimikausi on 1.5.2016–30.4.2019.

Puheenjohtaja

Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Kansaneläkelaitos

Varapuheenjohtaja
Etuusjohtaja Anne Neimala, Kansaneläkelaitos

Sihteeri
Sihteeri Reija Jääskeläinen, Kansaneläkelaitos

Jäsenet

Varajäsenet

Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Sosiaali- ja terveysministeriö

Lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, Sosiaali- ja terveysministeriö

Johtaja Liisa Siika-aho, Sosiaali- ja terveysministeriö

Neuvotteleva virkamies, Eva Ojala, Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto

Toiminnanjohtaja Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto ry

Asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Asiantuntija Eveliina Vigelius, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Asiantuntijalääkäri Kari Haring, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Terveys- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Lakimies Paula Ilveskivi, AKAVA ry

Kansanedustaja Martti Talja, Eduskunta

Kansanedustaja Ritva Elomaa, Eduskunta