Työttömyysturvafoorumi

Kela on tunnistanut tarpeen kehittää toimintaansa foorumityöskentelyn avulla. Yhdeksi ajankohtaiseksi osa-alueeksi on tunnistettu työttömyysturva.

Kela haluaa kehittää toimintaansa ja käydä läpi työttömyysturvaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä yhdessä kumppaneidensa kanssa työttömyysturvafoorumissa. Työttömyysturvafoorumin toiminnan tavoitteena on yhteistyön sekä yhteisen tietopohjan lisääminen sekä pyrkimys tukea kaikkien toimintaan osallistuvien tahojen omaa toimintaa sekä kehitystyötä.

Nykyinen toimintakausi: 1.1.2020–31.12.2021.

Puheenjohtaja
Pasi Pajula toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö, Kela

Varapuheenjohtaja ja jäsen
Filippa Nikkinen etuuspäällikkö, Kela

Sihteeri
Antti Ristimäki juristi, Kela

Työttömyysturvafoorumi

Jäsen

Varajäsen

Hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, Sosiaali- ja terveysministeriö

Neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, Sosiaali- ja terveysministeriö

Vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitussihteeri Eeva Vartio, Työ- ja elinkeinoministeriö

Toimistopäällikkö Marko Aarnio, Finanssivalvonta

Lakimies Satu Luojola, Finanssivalvonta

Toiminnanjohtaja Aki Villman, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ ry

Hallituksen puheenjohtaja Outi Mäki, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ ry

Johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät

Asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät

Sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Ekonomisti Tytti Naukkarinen, Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.

Juristi Samppa Koskela, STTK ry

Pääekonomisti Patrizio Lainà, STTK ry

Ekonomisti Heikki Taulu, Akava ry

Johtava asiantuntija Katri Ojala, Akava ry

Maria Kauppinen, Työllisyysrahasto

Sisältövastaava, etuuspalvelu Elina Pajula, Työllisyysrahasto

Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Asiantuntija Marja Tallavaara, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ryhmäpäällikkö Filippa Nikkinen, Kela