Familjepension från annat håll än FPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Familjepension från annat håll än FPA

Du kan få familjepension, dvs. efterlevandepension eller barnpension, också från andra utbetalare än FPA eller din arbetspensionsanstalt.

Arbetspensionsanstalterna betalar ut efterlevandepension oberoende av din ålder. Pensionen bygger på den arbets- eller företagarpension som din make intjänat. Du kan samtidigt få efterlevandepension från både FPA och arbetspensionssystemet.

Arbetspensionsanstalterna betalar ut barnpension till barn som är under 20 år. Pensionen grundar sig på den arbets- eller företagarpension som vårdnadshavaren intjänat.

Information om en efterlevandepension som betalas av en arbetspensionsanstalt kan du fråga från din arbetspensionsanstalt. Gå till arbetspensionsanstaltens e-tjänst här (elakepalvelut.fi). Man loggar in i tjänsten med sina egna nätbankskoder.

Pension från olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkring

Änkan eller änklingen och barnen kan även få familje- eller underhållspension ur olycksfalls-, trafik-, militärolycksfall, militärskade- och patientskadeförsäkringen. Om familjepensionen som dessa försäkringsanstalter betalar ut räcker för att trygga din utkomst kommer FPA inte att betala ut familjepensionens kompletteringsbelopp.

Mer information om dessa pensioner får du hos försäkringsbolagen och Statskontoret (valtiokonttori.fi).

Pension för personer i arbetslivet

Änkan eller änklingen och barnen kan också få en engångsersättning från en grupplivförsäkring om förmånslåtaren var i arbetslivet vid sin död.

Nästan alla anställda är försäkrade med en grupplivförsäkring som betalas av arbetsgivaren. Jordbrukare har ett motsvarande obligatoriskt skydd som ingår i LFöPL-försäkringen. Också de som arbetar för staten eller kommunen har ett motsvarande försäkringsskydd.

Mer information får du via förmånslåtarens arbetsplats eller Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (mela.fi).

Familjepension från utlandet

Om den avlidna har arbetat i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz eller ett land som Finland har ett avtal om social trygghet med kan änkan eller änklingen och barnen ha rätt till familjepension från det landet.

Om du ansöker om pension från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har överenskommelse om social trygghet med Finland, ska du söka pensionen direkt från pensionsanstalten i landet i fråga.

Se närmare anvisningar om hur du ansöker om pension från Finland till utlandet och från utlandet till Finland.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021