Pension från utlandet till Finland | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Pension från utlandet till Finland

Du kan tjäna in pension från alla de länder där du har bott eller arbetat. I regel intjänas pension utifrån arbete. Enbart bosättning kan avgöra rätten att få pension från till exempel de nordiska länderna, Nederländerna, Kanada, Australien och Israel.

Ansökan om pension från utlandet

Du kan ansöka om pension med samma ansökan som du använder för att ansöka om pension från Finland. Bifoga till din ansökan blanketten Bilaga U, Bosättning och arbete utomlands, Arbetspensionsanstalterna/FPA 7110r (pdf). Anvisningar för ansökan finns på sidorna om respektive pension. 

Det går också bra att lämna in sin ansökan via de flesta arbetspensionsanstalters e-tjänster.

När du ansöker om pension från ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien deltar flera pensionsanstalter i handläggningen av din ansökan. Pensionsanstalterna lämnar uppgift om sitt beslut till ett så kallat förbindelseorgan. Förbindelseorganet håller dig informerad om hur handläggningen av pensionsärendet framskrider. Om du bor i Finland fungerar Pensionsskyddscentralen (www.etk.fi) som förbindelseorgan.

Finland har ingått en överenskommelse om social trygghet med vissa länder. Du kan kontrollera vilka länder det är fråga om och vilka förmåner som omfattas av överenskommelsen på sidan Överenskommelser om social trygghet.

Om du vill ansöka om pension från ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med, använd samma ansökan som för ansökan om pensioner i Finland. Anvisningar för ansökan finns på sidorna om respektive pension. Bifoga till din ansökan blanketten Bilaga U, Bosättning och arbete utomlands, Arbetspensionsanstalterna/FPA 7110r (pdf).  Du kan också lämna in din pensionsansökan via arbetspensionsanstaltens e-tjänst.

Efter att du har skickat in din ansökan får du från Pensionsskyddscentralen en blankett för pensionsansökan enligt överenskommelsen om social trygghet samt ansökningsanvisningar. Om du vill påskynda handläggningen av ansökan kan du själv skriva ut blanketterna på arbetspension.fi.

Om du ansöker om pension från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller ett land som har överenskommelse om social trygghet med Finland, ska du göra det direkt hos pensionsanstalten i landet i fråga. 

Du kan be om närmare information om de här pensionerna och om ansökningsförfarandet av ifrågavarande lands beskickning i Finland (um.fi).

Övrigt att beakta i fråga om pensioner från utlandet

Utländska pensionsanstalter behöver med jämna mellanrum ett intyg om att pensionstagaren fortfarande lever. Om du bor i Finland utfärdas det så kallade levnadsintyget av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi). Skicka intyget till utbetalaren av din utländska pension.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är den enda myndigheten i Finland som kan utfärda officiella levnadsintyg. Ibland kan en utländsk pensionsanstalt skicka en förhandsifylld blankett för intygande av att pensionstagaren lever. FPA kan vid behov bekräfta att du lever med en sådan blankett, men pensionsanstalten beslutar om det räcker till med FPA:s bekräftelse eller om du behöver ett officiellt levnadsintyg. Du ska själv skicka blanketten tillbaka till pensionsanstalten. FPA utfärdar inte separata levnadsintyg utan endast bekräftar färdigt ifyllda blanketter.

Du ska alltid anmäla pensioner från utlandet till Skatteförvaltningen. 

Kontrollera med Skatteförvaltningen (skatt.fi) hur pensioner från utlandet beskattas i Finland.

Blev något oklart?

Du kan ringa FPA:s center för internationella ärenden.

020 634 0300
020 634 0300

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

  • Har du planer på att flytta till Finland?

    På sidan Från utlandet till Finland finns mer information för pensionstagare som flyttar till Finland. Kom också ihåg att ansöka om FPA-kort.

  • Har du det kärvt med ekonomin?

    Garantipension garanterar en minimipension för pensionstagare som är bosatta i Finland. Om dina pengar inte räcker till för att täcka dina nödvändiga utgifter kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA.

  • Behöver du stöd för boendekostnader? 

    Du kan få bostadsbidrag för pensionstagare om du bor stadigvarande i Finland, har låga inkomster och en pension som ger rätt till bostadsbidrag för pensionstagare.

Senast ändrad 17.6.2024