Beräkningsformel för föräldradagpenningar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Beräkningsformler för föräldradagpenningarna – beräknad tid före 4.9.2022

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022
  • adoptivbarnet togs i vård 30.7.2022 eller tidigare.

Moderskapspenning, särskild moderskapspenning och föräldrapenning kan inte längre sökas. Faderskapspenning kan ännu sökas.

Läs mer om de föräldradagpenningar som gäller din familj om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var 4.9.2022 eller senare.

Beloppet av föräldradagpenningarna, det vill säga moderskapspenningen, den särskilda moderskapspenningen, faderskapspenningen och föräldrapenningen, räknas ut med samma beräkningsformel utgående från dina årsinkomster. Föräldradagpenning betalas ut för vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Du kan uppskatta beloppet av en föräldradagpenning med räknaren. Beräkningsprogrammet beaktar även eventuella förhöjningar.

Föräldradagpenning utgående från årsinkomst

Årsinkomst   euro/årBeräkningsformel för föräldradagpenningar   euro/vardag
högst 13 71231,99
13 713 - 41 6290,7 x årsinkomsten : 300
41 630 - 64 04897,13 + 0,4 x (årsinkomst - 41 629) : 300
över 64 048127,03 + 0,25 x (årsinkomsten - 64 048) : 300

 

Senast ändrad 19.12.2023

Vad tycker du om sidan?