Föräldradagpenningar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Föräldradagpenningar

Föräldradagpenning är den gemensamma benämningen på följande förmåner:

Föräldradagspenningskvoterna.
FPA betalar föräldradagpenningar oberoende av familjeform. I vissa fall kan utbetalningen av dagpenning påverkas av om familjen är en adoptivfamilj, en flerlingsfamilj, en regnbågsfamilj, en ombildad familj eller en familj med en förälder.

Graviditetsledigheten börjar i regel 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. När graviditetsledigheten börjar får du graviditetspenning från FPA. FPA betalar graviditetspenning för 40 vardagar.

Om du har ett arbete där du blir utsatt för strålning, kemiska ämnen eller smittsamma sjukdomar och det inte går att ordna något annat arbete för dig, kan du utebli från arbetet genast när graviditeten har konstaterats. För frånvarotiden får du särskild graviditetspenning.

Du kan påbörja föräldraledigheten efter att barnet har fötts. FPA betalar föräldrapenning för 320 vardagar. Om barnet har två föräldrar fördelas dagarna jämnt mellan föräldrarna. Om du vill kan du överlåta en del av föräldrapenningsdagarna till en annan person (inom den fastställda personkretsen).

Du kan också arbeta på deltid och ansöka om partiell föräldrapenning för samma tid.

 Barnfamiljer kan få olika stöd från FPA när ett barn växer upp. Stöden är graviditetspenning, föräldrapenning, hemvårdsstöd och flexibel vårdpenning, privatvårdsstöd och partiell vårdpenning. Barnbidrag betalas från barnets födelse tills det fyller 17 år.

Läs mer om ansökningstid

Planera föräldraledigheterna tillsammans med den andra föräldern

Om barnet har två föräldrar lönar det sig att tillsammans planera hur man ska dela på föräldraledigheterna och om man ska sköta barnet samtidigt eller separat. Om föräldrarna överlåter föräldrapenningsdagar till en annan person som deltar i vården av barnet, lönar det sig att i god tid diskutera och komma överens om hur dagarna ska användas och göra de anmälningar som ska göras till FPA. Då fördröjs inte behandlingen av ansökan i onödan.

Läs mer

Senast ändrad 25.1.2024

Vad tycker du om sidan?