Ledningsgruppen | Om FPA | FPAGå till innehållet

FPA:s ledningsgrupp

FPA:s ledningsgrupp behandlar ärenden som ska föredras för FPA:s styrelse och ansvarar för att FPA:s strategi genomförs i enlighet med styrelsens riktlinjer och beslut.

Ordförande: Outi Antila, generaldirektör

Outi Antila.

Generaldirektören ansvarar för den strategiska ledningen, planeringen och utvecklingen av FPA. Generaldirektören föredrar dessutom ärendena för FPA:s styrelse och svarar för verkställandet av styrelsens beslut. Vidare bereder generaldirektören också FPA:s arbetsordning. FPA:s styrelse fastställer arbetsordningen.

Enheten för ledningsstöd, kommunikationsenheten och FPA:s interna revision lyder direkt under generaldirektören.

Viceordföranden

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, direktör, generaldirektörens ställföreträdare

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Resultatenheterna närservice till kunder och riksomfattande kundrelationstjänster samt informationstjänster lyder under Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Han ansvarar för ledningen och planeringen av ärenden som hör till de här resultatenheterna.

Nina Nissilä, direktör

Nina Nissilä.

IT-tjänster och Gemensamma tjänster lyder under Nina Nissilä. Hon ansvarar för ledningen och planeringen av ärenden som hör till de här resultatenheterna.

Ledningsgruppens medlemmar

Jukka Helin, direktör för gemensamma tjänster 

Jukka Helin.

Sari Hänninen, servicedirektör, riksomfattande kundrelationstjänster

Sari Hänninen.

Antti Jussila, servicedirektör, närservice till kunder

Antti Jussila.

Pipsa Lotta Marjamäki, kommunikationsdirektör

Pipsa Lotta Marjamäki.

Arto Vuori, direktör för enheten för informationstjänster

Arto Vuori.

Jukka Melanen, IT-direktör

Jukka Melanen.

 

Ledningsgruppsmedlem och sekreterare

Heli Korhola, direktör för enheten för ledningsstöd, strategidirektör

Heli Korhola.

 

Personalrepresentant

Tuula Hällfors-Laaksonen, huvudförtroendeman

Tuula Hällfors-Laaksonen.

Senast ändrad 13.3.2024