Delegationer och forum | Om FPA | FPAGå till innehållet

Delegationer och forum

Helheten omfattar både lagstadgade delegationer och olika forum som FPA själv inrättat.

Delegationernas uppgifter är definierade i lagen. Forumen fungerar som FPA:s intressent- och expertorgan i det innehållsmässiga och strategiska utvecklingsarbetet för varje tema.

Ledamöterna i delegationerna och forumen representerar myndigheter, samfund och intresseorganisationer. FPA:s sakkunniga deltar också i verksamheten.

Senast ändrad 12.1.2024

Vad tycker du om sidan?