Snabbguide för den som flyttar utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Snabbguide för den som flyttar utomlands

När du flyttar utomlands från Finland avgörs din rätt till FPA-förmåner utgående från hur länge du tänker stanna utomlands, till vilket land du flyttar och vad orsaken till vistelsen utomlands är.

I videon berättar vi hur flytten till eller från Finland inverkar på om du kan få FPA-förmåner. Den månadsinkomstgräns på 696,60 euro per månad som nämns i videon är föråldrad. Inkomstgränsen ändras varje år. År 2024 är inkomstgränsen 800,02 euro per månad. Videons längd är 1 min 22 s.

Flyttar du utomlands för mindre än ett år eller för mer än ett år?

Utomlands för mindre än 6 månader

Om du vistas utomlands tillfälligt, dvs. mindre än 6 månader, har du i regel rätt till FPA-förmåner.

Meddela FPA också om du flyttar utomlands tillfälligt

Inte alla FPA-förmåner betalas utomlands ens vid tillfällig utlandsvistelse. Meddela FPA ifall du får barnavårdsstöd eller allmänt bostadsbidrag eller du köper receptbelagda läkemedel för mer än 3 månaders behov med tanke på en utlandsvistelse.

Utomlands för mer än 6 månader

Om du flyttar utomlands för mer än 6 månader, upphör din rätt till förmåner från FPA i regel på flyttningsdagen.

Meddela FPA om du flyttar utomlands för mer än 6 månader

Meddela FPA genast när det blir klart att du kommer att flytta utomlands och om du får FPA-förmåner. Du kan göra anmälan på nätet.

FPA utfärdar beslut om förmånerna

Om du inte längre kan få förmåner från FPA får du ett beslut om det.

Arbete utomlands

Arbete i ett EU-land eller till sjöss

Också ett kortvarigt arbete i ett EU- eller EES-land eller Schweiz avslutar i regel din rätt till FPA-förmåner även om du är bosatt i Finland. Samma regel gäller arbete till sjöss på ett fartyg som för en annan medlemsstats flagg.

Meddela FPA om arbete utomlands

Meddela FPA om du börjar arbeta i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz. Meddela också FPA om arbete till sjöss. Utred din rätt till social trygghet och förmåner i det land där du arbetar.

Utstationerad arbetstagare utomlands

Om du är en utsänd arbetstagare kan du fortfarande omfattas av den finländska sociala tryggheten. Om du flyttar som utstationerad arbetstagare till ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland, ska du ansöka om att få omfattas av den sociala tryggheten hos Pensionsskyddscentralen.

Ansök om att få omfattas av den sociala tryggheten under utstationeringen

Du ska tillsammans med arbetsgivaren meddela FPA om du blir utstationerad som utsänd arbetstagare till något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland för mer än 6 månader.

Om din familj följer med dig utomlands, ska också familjemedlemmarna göra en anmälan. Det här är speciellt viktigt om din familj följer med dig utomlands och du eller dina familjemedlemmar får FPA-förmåner.

Studerande och familjemedlemmar

Utomlands som studerade

Du kan få förmåner från FPA även om du studerar utomlands mer än 6 månader.

Meddela FPA om du studerar utomlands

I allmänhet får FPA uppgifter om dina studier utomlands om du ansöker om eller får studiestöd för utlandsstudierna. Om du inte får studiestöd från FPA ska du meddela FPA att du studerar utomlands.

Som pensionär till utlandet

En del av året utomlands

Du kan i allmänhet få FPA-förmåner om du vistas utomlands utan avbrott i högst 6 månader.

Utomlands som familjemedlem

Om du följer med en familjemedlem som har rätt till sociala trygghetsförmåner utomlands har du också rätt till social trygghet och FPA-förmåner.

Stadigvarande flyttning utomlands

Din rätt till FPA-förmåner upphör i allmänhet på flyttningsdagen. Om du flyttar till ett EU- eller EES-land eller Schweiz, kan du fortfarande få vissa förmåner från FPA, såsom folkpension.

Meddela FPA om flyttning utomlands

Kontakta alltid FPA om du flyttar utomlands och du har förmåner från FPA.

Förmåner utomlands

Förmåner kan betalas utomlands

Du kan i regel få FPA-förmåner på samma sätt som om du bodde i Finland om utlandsvistelsen är tillfällig. Du kan också få FPA-förmåner vid utlandsvistelse på mer än 6 månader om du till exempel studerar utomlands på heltid eller vistas utomlands som utsänd arbetstagare. Notera dock att till exempel utkomststöd endast betalas för kostnader som uppkommit i Finland.

Meddela FPA om du flyttar utomlands

Kontakta alltid FPA om du flyttar utomlands och du har förmåner från FPA. Om förmånen inte kan betalas utomlands, får du ett beslut om detta från FPA.

Tillbaka till Finland

Meddela FPA

Anmäl din återflyttning till Finland också till FPA. Enbart en flyttanmälan till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är i allmänhet inte tillräckligt.