Gör anbudet så här | Om FPA | FPAGå till innehållet

Gör anbudet så här

FPA:s anbudsförfrågningar publiceras på Hilma och i Cloudia Supplier Portal. FPA meddelar om anbudsförfrågningar och begäran om uppgifter på webbplatsen fpa.fi endast i begränsad omfattning.

Vänligen lämna ditt anbud i Cloudia Supplier Portal. Tjänsten kräver att man registrerar sig. Det går inte att lämna anbud på annat sätt.

Tips vid lämnande av anbud

  1. Reservera tillräckligt med tid för utformandet av anbudet.
  2. Läs igenom anbudshandlingarna noggrant.
  3. Fyll i anbudsformuläret omsorgsfullt, gå igenom innehållet och försäkra dig om att de begärda bilagorna finns med. Anbudsgivaren ansvarar för sitt anbud. FPA kan bara i begränsad utsträckning inbegära tilläggsutredningar om ett anbud som är bristfälligt eller innehåller motstridiga uppgifter.
  4. Läs igenom anbudsförfrågan i god tid. Ställ eventuella frågor om anbudsförfrågan och upphandlingsförfarandet senast inom den tid som anges i anbudsförfrågan. Om du inte är säker på att du förstår vad som avses i anbudsförfrågan, fråga!
  5. Anbudet ska motsvara anbudsförfrågan. Det betyder att den produkt, tjänst eller entreprenad som erbjuds ska uppfylla de i anbudsförfrågan ställda minimikraven.
  6. Anbudsgivaren måste godkänna de avtalsvillkor som anges i anbudsförfrågan. Anbudsgivaren får inte själv ställa egna villkor eller göra förbehåll.
  7. Lämna in anbudet inom den angivna tiden. Det går inte att lämna in anbud efter att tiden har gått ut.

Läs mer

Senast ändrad 3.3.2023

Vad tycker du om sidan?