Upphandlingskalendern | Om FPA | FPAGå till innehållet

Konkurrensutsättningsplan

FPA gör upp en konkurrensutsättningsplan med förhandsinformation om sina kommande offentliga upphandlingar, vilket bidrar till större öppenhet och planmässighet i upphandlingsverksamheten. Konkurrensutsättningsplanen gör det lättare för företag att förbereda sig på kommande upphandlingar. Planen publiceras i tjänsten Hilma, och den uppdateras kvartalsvis. En länk till planen finns längst ner på den här sidan. FPA kan genomföra även andra upphandlingar än de som nämns i planen.

De uppgifter som publiceras i konkurrensutsättningsplanen är preliminära uppgifter om kommande upphandlingar, och de är inte bindande för upphandlingsenheten. Annonser om nationella upphandlingar och upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärdet publiceras i Hilma (hankintailmoitukset.fi). FPA har ett elektroniskt system för konkurrensutsättning, Cloudia Supplier Portal (tarjouspalvelu.fi), där man kan se de anbudsförfrågningar som gäller pågående upphandlingar och dokumenten i anslutning till dem.

Läs mer

Hilma, konkurrensutsättningsplan

 

Senast ändrad 27.3.2024