Så här ansöker du yrkesinriktad rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om yrkesinriktad rehabilitering

Ansök om yrkesinriktad rehabilitering med en pdf-blankett. Som bilaga till ansökan behövs ett läkarutlåtande.

Om du ansöker om yrkesinriktad rehabilitering för unga, läs anvisningarna för ansökan här.

 1. Besök först din behandlande läkare. Läkaren gör en bedömning av ditt behov av rehabilitering, rekommenderar rehabilitering vid behov och skriver ett utlåtande (läkarutlåtande B).
 2. Fyll i blanketten för ansökan om yrkesinriktad rehabilitering, KU 101r (pdf).

  • Spara den tomma blanketten på din enhet. Ansökan ska inte ifyllas direkt i webbläsaren, eftersom en del av uppgifterna då kan gå förlorade.
  • Öppna blanketten i Adobe Reader och fyll i den.
  • Välj bland alternativen på blanketten den rehabilitering som din ansökan gäller. Om du inte vet vilken rehabilitering som passar dig kan du ringa vår kundtjänst och boka tid för en intervju. Vid intervjun kartläggs ditt behov av rehabilitering.
  • Om du ansöker om hjälpmedel ska du fylla i blankett KU103r (pdf).
  • Spara den ifyllda ansökan på din enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
 3. Skicka in ansökan i MittFPA.

  • Logga in i MittFPA.
  • Gå till Gör ansökan. Välj Sjukdom och rehabilitering och Rehabilitering - gör ansökan. Som förmån väljer du Yrkesinriktad rehabilitering.
  • Lägg till ansökningsblanketten från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar en ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
 4. Efter att du skickat ansökningsblanketten kan du skicka bilagorna till din ansökan. Om bilagorna är i pappersformat kan du fotografera eller skanna dem.

  Skicka läkarutlåtande B, om inte läkaren redan har skickat det till FPA.

  Dessutom ska du skicka:

  • KU 200r, Yrkesinriktad utredning för KIILA-rehabilitering (pdf), om du ansöker om Kiila-rehabilitering. Fyll i blanketten tillsammans med din närmaste chef.
  • kopior av skolbetyg och arbetsintyg, om du ansöker om utbildning
  • bilagan som gäller näringsstöd, KU 105r (pdf) samt en utredning om nödvändiga arbetsredskap och om företagsverksamhetens lönsamhet, om du ansöker om näringsstöd.
 5. När FPA har tagit emot din ansökan kan du vid behov kallas till en intervju. Under intervjun utreds ytterligare frågor angående ditt behov av rehabilitering.
 6. När din ansökan har behandlats får du ett skriftligt beslut per post. Du kan också se beslutet i MittFPA.

  Rehabiliteringsbeslutet skickas för kännedom till serviceproducenten, eftersom det också fungerar som en platsbokning och betalningsförbindelse. Beslutet skickas också för kännedom till den läkare som rekommenderade rehabiliteringen för dig.

Alternativt kan du skicka din ansökan per post.

 • Underteckna ansökan och skicka den med bilagor till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Skicka in ansökan till FPA innan rehabiliteringen börjar. Om rehabiliteringen redan har inletts kan beslut fattas tidigast från början av ansökningsmånaden. I undantagsfall kan också en retroaktiv ansökningstid på 6 månader tillämpas.

Läs mer

Senast ändrad 3.5.2024