Yrkesinriktad rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig att få arbete, stanna kvar i eller återgå till arbetslivet trots en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Du kan beviljas yrkesinriktad rehabilitering av FPA om du är arbetslös, studerar, har varit endast en kort tid i arbetslivet eller är på väg att byta yrke. För personer som haft längre anställningsförhållanden ordnar FPA Kiila-rehabilitering.

Observera att

För personer som sedan en längre tid (ca 5 år) är i arbetslivet ordnas yrkesinriktad rehabilitering av arbetspensionsanstalten. Om du inte vet vilken din arbetspensionsanstalt är kan du kontrollera det i tjänsten arbetspension.fi. Om du har råkat ut för en olycka (t.ex. olycksfall i arbetet eller trafikolycka) eller om du har en yrkessjukdom, är det i regel försäkringsbolaget som ordnar yrkesinriktad rehabilitering för dig.

Den yrkesinriktade rehabilitering som ordnas av FPA erbjuder flera olika möjligheter att hitta en väg ut i arbetslivet. Det kan vara fråga om allt från några dagars bedömning av behovet av yrkesinriktad rehabilitering till utbildningar som sträcker sig över flera år.

FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering i form av

Läs mer