Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.

Terveydenhoitomaksu täytyy maksaa jokaiselta lukukaudelta. Kela ei lähetä maksusta erillistä laskua, vaan maksu täytyy muistaa maksaa itse. Voit maksaa terveydenhoitomaksun OmaKelassa.

Lue lisää terveydenhoitomaksun maksamisesta ja maksun eräpäivistä: Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Kenen pitää maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu?

Maksuvelvollisuus määräytyy suoritettavan tutkinnon ja läsnäoloilmoituksen perusteella. Mitkään muut asiat eivät vaikuta maksuvelvollisuuteen. Et voi saada maksusta vapautusta esimerkiksi siksi, että käytät YTHS:n palvelujen sijaan työterveydenhuollon palveluja, tai siksi, ettet saa opintotukea.  

Sinun pitää maksaa terveydenhoitomaksu, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi ja

 • opiskelet ammattikorkeakoulussa ja suoritat ammattikorkeakoulututkintoa, ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai Poliisiammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoa
 • opiskelet yliopistossa ja suoritat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa
 • opiskelet Maanpuolustuskorkeakoulun viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa (SMVIR) eli olet Maanpuolustuskorkeakoulun niin sanottu siviiliopiskelija.

Sinun pitää maksaa terveydenhoitomaksu myös silloin, jos lähdet Suomesta ulkomaille opiskelijavaihtoon, suoritat tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun ja olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Voit käyttää YTHS:n palveluja käydessäsi Suomessa opiskelijavaihdon aikana.

Jos olet valmistunut syyslukukaudella, et maksaterveydenhoitomaksua seuraavalta kevätlukukaudelta. Et myöskään saa käyttää YTHS:n palveluja kevätlukukaudella.

Jos saat opintosi tehtyä syyslukukaudella, mutta valmistut ja saat tutkintotodistuksen vasta kevätlukukaudella, maksat kevätlukukauden terveydenhoitomaksun ja saat käyttää YTHS:n palveluja lukukauden loppuun asti.

Usein kysyttyä: Kenen pitää maksaa terveydenhoitomaksu
 

Kenen ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua?

Sinulla ei ole oikeutta korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoon etkä ole maksuvelvollinen, jos

 • olet ilmoittautunut poissa olevaksi lukukaudelta
 • olet ulkomailta Suomeen tullut vaihto-opiskelija etkä suorita tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun
 • opiskelet avoimessa ammattikorkeakoulussa
 • opiskelet avoimessa yliopistossa
 • opiskelet Högskolan på Åland -ammattikorkeakoulussa
 • suoritat jatkotutkintoa (olet esimerkiksi lisensiaatti- tai tohtorikoulutettava)
 • opiskelet upseeriksi Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • suoritat korkeakoulussa muita kuin tutkinto-opintoja (osallistut esimerkiksi täydennyskoulutukseen tai suoritat erikoistumisopintoja tai erillistä opintokokonaisuutta)
 • osallistut tilauskoulutukseen
 • suoritat Poliisiammattikorkeakoulun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Maksun määrä ja maksaminen

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2022. Sinun täytyy maksaa se Kelalle sekä kevät- että syyslukukaudelta. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Maksettava summa määritellään valtioneuvoston asetuksella, ja se voi muuttua vuosittain.

Voit maksaa maksun, vaikka et olisi vielä ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Terveydenhoitomaksu vahvistetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Keväällä 2022 voit siis maksaa sekä kevätlukukauden 2022 että syyslukukauden 2022 maksun.

Lue lisää terveydenhoitomaksun maksamisesta ja maksun eräpäivistä: Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Jos saat toimeentulotukea, terveydenhoitomaksu voidaan hyväksyä perustoimeentulotuessa menona.

Jos sinulle on myönnetty koulutus Kelan ammatillisena kuntoutuksena, korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksu voidaan korvata sinulle koulutukseen liittyvänä välttämättömänä kustannuksena. Maksa terveydenhoitomaksu ensin itse. Sen jälkeen voit hakea terveydenhoitomaksusta korvausta kuntoutuskustannuksena.

Mitä käy, jos en maksa maksua

Jos et maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Jos terveydenhoitomaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, Kela perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun.

Jos et maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman suostumustasi. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Usein kysyttyä: Miten maksan terveydenhoitomaksun

Opiskeluterveydenhuollon palvelut korkeakouluopiskelijalle

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa opiskeluterveydenhuollon palvelut Suomessa. Opiskeluterveydenhuollon palveluista kerrotaan YTHS:n verkkosivuilla.

Saat käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja sen lukukauden loppuun asti, jolle olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos valmistut kesken lukukauden, sinulla on oikeus käyttää palveluja siihen asti, kunnes kyseinen lukukausi loppuu.

Voit hakea Kelasta korvausta opiskeluterveydenhuollon palvelupisteeseen tekemästäsi matkasta.

Lue lisää matkakorvauksista.

Usein kysyttyä: Kuka saa käyttää YTHS:n palveluja

Lue lisää