Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Terveydenhoitomaksu täytyy maksaa jokaiselta lukukaudelta. Kela ei lähetä maksusta erillistä laskua, vaan se täytyy muistaa maksaa itse. Voit maksaa terveydenhoitomaksun OmaKelassa.

Kela lähettää kirjeen maksuohjeista ennen eräpäivää niille maksuvelvollisille opiskelijoille, jotka eivät ole maksaneet maksua. Kirje lähetetään kaksi kertaa vuodessa noin kolme viikkoa ennen maksun eräpäivää. Jos olet luopunut paperipostista OmaKelassa, saat tekstiviestin tai sähköpostin, kun kirje on luettavissa OmaKelassa.

Lue, miten ilmoitat, jos haluat infokirjeen vain OmaKelaan.

Jos suoritat korkeakoulututkintoa ja olet ilmoittautunut läsnä olevaksi, sinulla on oikeus käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluita.

Lue lisää terveydenhoitomaksun maksamisesta ja maksun eräpäivistä.

Kenen täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu?

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun maksuvelvollisuuteen vaikuttavat vain suoritettava tutkinto, läsnä olevaksi ilmoittautuminen ja se, minkä maan sosiaaliturvaan kuuluu. Muut asiat eivät vaikuta maksuvelvollisuuteen. Maksu täytyy maksaa, vaikka et saisi opintotukea tai vaikka käyttäisit YTHS:n palveluiden sijaan esimerkiksi työterveyshuollon palveluita.

Sinun täytyy maksaa terveydenhoitomaksu, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi ja

 • opiskelet ammattikorkeakoulussa ja suoritat ammattikorkeakoulututkintoa, ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai Poliisiammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoa
 • opiskelet yliopistossa ja suoritat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa
 • opiskelet Maanpuolustuskorkeakoulun viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa (SMVIR) eli olet Maanpuolustuskorkeakoulun niin sanottu siviiliopiskelija.

Terveydenhoitomaksu ja valmistuminen kesken lukuvuoden

Jos valmistut syyslukukaudella, sinun ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua seuraavalta kevätlukukaudelta. Et myöskään saa käyttää YTHS:n palveluja kevätlukukaudella.

Jos saat opintosi tehtyä syyslukukaudella, mutta valmistut ja saat tutkintotodistuksen vasta kevätlukukaudella, sinun täytyy maksaa kevätlukukauden terveydenhoitomaksu. Saat tällöin käyttää YTHS:n palveluja kevätlukukauden loppuun asti.

Lue, kenen pitää maksaa terveydenhoitomaksu.

Kenen ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua?

Et ole maksuvelvollinen, jos

 • olet ilmoittautunut poissa olevaksi lukukaudelta
 • olet ulkomailta Suomeen tullut vaihto-opiskelija etkä suorita tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun
 • opiskelet avoimessa ammattikorkeakoulussa
 • opiskelet avoimessa yliopistossa
 • opiskelet Högskolan på Åland -ammattikorkeakoulussa
 • suoritat jatkotutkintoa (olet esimerkiksi lisensiaatti- tai tohtorikoulutettava)
 • opiskelet upseeriksi Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • suoritat korkeakoulussa muita kuin tutkinto-opintoja (osallistut esimerkiksi täydennyskoulutukseen tai suoritat erikoistumisopintoja tai erillistä opintokokonaisuutta)
 • osallistut tilauskoulutukseen
 • suoritat Poliisiammattikorkeakoulun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
 • sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi, Iso-Britannia tai Pohjois-Irlanti
 • sosiaaliturvastasi vastaa EU.

Jos et ole maksuvelvollinen, et voi myöskään käyttää YTHS:n palveluita. Poikkeus tähän on se, jos kuulut toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin, Ison-Britannian tai Pohjois-Irlannin sosiaaliturvaan. Tällöin voit käyttää YTHS:n palveluita, vaikka et maksa terveydenhoitomaksua.

Lue, miten toimit, jos kuulut toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin, Ison-Britannian tai Pohjois-Irlannin sosiaaliturvaan.

Terveydenhoitomaksu ja kansainväliset tilanteet

Maksuvelvollisuus kansainvälisissä tilanteissa riippuu siitä, suoritatko tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun vai oletko vaihto-opiskelija. Lisäksi maksuvelvollisuuteen vaikuttaa se, minkä maan sosiaaliturvaan kuulut.

Ulkomailta Suomeen opiskelijaksi

Jos suoritat tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun ja olet läsnä oleva opiskelija, sinun täytyy maksaa terveydenhoitomaksu. Maksu täytyy maksaa, vaikka suorittaisit opintojasi etäopiskeluna esimerkiksi ulkomailta. Poikkeuksena on se, jos sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi, Iso-Britannia tai Pohjois-Irlanti. Siinä tapauksessa sinun ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua, mutta voit kuitenkin käyttää YTHS:n palveluita. Ole tässä tilanteessa yhteydessä Kelaan.

Lue, miten toimit, jos kuulut toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin, Ison-Britannian tai Pohjois-Irlannin sosiaaliturvaan.

Jos tulet ulkomailta Suomeen vaihto-opiskelijaksi, et suorita korkeakoulututkintoa suomalaiseen korkeakouluun. Silloin sinun ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua. Et myöskään voi käyttää YTHS:n palveluita.

Sinun täytyy maksaa terveydenhoitomaksu, jos tulet Suomeen suorittamaan tutkintoa muualta kuin EU-alueelta. Maksu täytyy maksaa, vaikka olisit hankkinut oleskelulupaa varten yksityisen sairausvakuutuksen, esimerkiksi Swisscaren sairausvakuutuksen. Jos sinulla on oleskelulupaa varten hankittu yksityinen sairausvakuutus, se ei tarkoita sitä, että kuulut EU-alueen sosiaaliturvaan.

Suomesta ulkomaille vaihto-opiskelijaksi

Jos suoritat korkeakoulututkintoa suomalaiseen korkeakouluun, olet ilmoittautunut läsnä olevaksi ja lähdet opiskelijavaihtoon ulkomaille, sinun täytyy maksaa terveydenhoitomaksu opiskelijavaihdon ajalta.

Jos käyt opiskelijavaihdon aikana Suomessa, voit käyttää YTHS:n palveluita.

Maksun määrä ja maksaminen

Vuonna 2023 ja 2024 korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 36,80 euroa lukukaudessa. Sinun täytyy maksaa se Kelalle sekä kevät- että syyslukukaudelta. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Maksettava summa määritellään valtioneuvoston asetuksella, ja se voi muuttua vuosittain.

Voit maksaa maksun, vaikka et olisi vielä ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Terveydenhoitomaksu vahvistetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Keväällä 2024 voit siis maksaa sekä kevätlukukauden 2024 että syyslukukauden 2024 maksun.

Lue lisää terveydenhoitomaksun maksamisesta ja maksun eräpäivistä.

Terveydenhoitomaksu voidaan ottaa huomioon perustoimeentulotuessa tai kuntoutuskustannuksena

Jos saat toimeentulotukea, terveydenhoitomaksu voidaan hyväksyä perustoimeentulotuessa menona. Lue lisää terveydenhuoltomenoihin myönnettävästä perustoimeentulotuesta.

Jos sinulle on myönnetty koulutus Kelan ammatillisena kuntoutuksena, korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksu voidaan korvata sinulle koulutukseen liittyvänä välttämättömänä kustannuksena. Maksa terveydenhoitomaksu ensin itse. Sen jälkeen voit hakea terveydenhoitomaksusta korvausta kuntoutuskustannuksena.

Hae korvausta lähettämällä viesti OmaKelassa. Valitse viestin aiheeksi Kuntoutus ja tarkenteeksi Kuntoutusmaksu. Sinun ei tarvitse toimittaa maksukuittia. Jos et voi käyttää OmaKelaa, voit hakea korvausta soittamalla Kelan kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

Mitä käy, jos et maksa maksua

Jos et maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Jos terveydenhoitomaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, Kela perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun.

Jos et maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman suostumustasi. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Jos olet saanut maksumuistutuksen, mutta kuulut toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sosiaaliturvaan, ota yhteyttä Kelan perintäkeskukseen (Tietoa Kelasta -osio).

Usein kysyttyä: Lue, miten maksat terveydenhoitomaksun.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut korkeakouluopiskelijalle

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa opiskeluterveydenhuollon palvelut Suomessa. Opiskeluterveydenhuollon palveluista kerrotaan YTHS:n verkkosivuilla (yths.fi).

Saat käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja sen lukukauden loppuun asti, jolle olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos valmistut kesken lukukauden, sinulla on oikeus käyttää palveluja siihen asti, kunnes kyseinen lukukausi loppuu. Lue, kuka saa käyttää YTHS:n palveluja.

Voit hakea Kelasta korvausta opiskeluterveydenhuollon palvelupisteeseen tekemästäsi matkasta. Lue lisää matkakorvauksista.

Lue lisää

Sivu päivitetty 30.1.2024