Kuntoutusrahan määrä ja maksaminen

Kuntoutusrahasi määräytyy vuositulon perusteella. Voit arvioida kuntoutusrahasi määrän laskurilla.

Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää kuntoutusrahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. 

Esimerkki

Jos Maijan oikeus kuntoutusrahaan alkaa 25.5.2022, vuositulo lasketaan huhtikuuta edeltävän 12 kalenterikuukauden ajalta eli 1.4.2021–31.3.2022.

Päivärahan määrä perustuu vuosituloon. Sama tieto sivulla tekstinä. Linkki avaa kuvan isompana uuteen välilehteen.Tarkastelujakson ja kuntoutusrahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon.

Kuntoutusrahapäätös voidaan antaa sen jälkeen, kun tarkastelujakso on kulunut.

Esimerkki

Maija hakee kuntoutusrahaa 28.2.2022 ajalle 5.5.2022 – 24.5.2022. Vuositulon tarkastelujakso on 1.4.2021 - 31.3.2022. Päätös voidaan antaa aikaisintaan huhtikuun alussa.

Vuosituloon lasketaan

  • palkkatulot
  • vakuutuspalkka
  • YEL- ja MYEL-työtulo
  • tietyt etuudet
  • tietyt ansionmenetyskorvaukset.

Vuositulo voi muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tulosta. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.

Vähimmäismäärä

Jos sinulla ei ole tuloja tarkastelujakson aikana tai ne ovat hyvin pienet, päivärahasi on vähintään vähimmäismääräinen.

Vuonna 2022 kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 29,67 euroa arkipäivältä 31.7. 2022 asti. 1.8.2022 alkaen se on 30,71 euroa arkipäivältä.

Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 34,23  euroa arkipäivältä 31.7.2022 asti. 1.8.2022 alkaen se on 35,43 euroa arkipäivältä. 

Kuntoutusraha eläkkeensaajalle

Kuntoutusrahan määrää laskettaessa otetaan huomioon 10 % eläkkeesi määrästä ja se jaetaan 25:llä.

Esimerkki: Saat eläkkeitä 1 500 e/kk.  Tästä 10 % on 150 e, mikä jaetaan 25:llä. Kuntoutusrahasi päivää kohden on noin 6 e.

Kuntoutusraha maksetaan tällöin eläkkeesi lisäksi.

Maksaminen

Kuntoutusrahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Muut tulot ja saamasi korvaukset saattavat pienentää kuntoutusrahasi määrää tai estää kokonaan sen maksamisen.

Saat kuntoutusrahan jälkikäteen maksukausittain. Kuntoutusrahan ensimmäinen maksujakso on 6 päivää, ja sen jälkeen sitä se maksetaan 25 arkipäivän erissä tai kuntoutuksen päätyttyä. Voit tarkistaa kuntoutusrahasi seuraavan maksupäivän OmaKelassa. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lyhytkestoisissa kuntoutuksissa kuntoutusraha maksetaan jälkikäteen osallistumistodistuksen perusteella. Jaksoittaisessa kuntoutuksessa osallistumistodistus kannattaa toimittaa kunkin jakson päätyttyä. Lue kuntoutusrahapäätöksestäsi, mitä selvityksiä sinun pitää toimittaa Kelaan kuntoutusrahan maksamista varten. Lähetä liitteet helposti OmaKelassa.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan päivärahasta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Osakuntoutusrahan maksaminen

Sinulle voidaan maksaa osakuntoutusrahaa, jos pystyt työskentelemään kuntoutuspäivänä, mutta työaikaasi on kuntoutukseen osallistumisen vuoksi lyhennetty vähintään 40 % normaalista päivittäisestä työajastasi. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täydestä kuntoutusrahasta.

Kuntoutusrahan maksaminen työnantajalle

Jos työnantajasi maksaa sinulle kuntoutuksen ajalta palkkaa, kuntoutusraha maksetaan yleensä työnantajalle palkkaa vastaavalta osalta. Edellytyksenä on, että kuntoutusrahan maksamisesta työnantajalle on sovittu työsuhteen ehdoissa.