Lääkkeen korvausoikeuden hakeminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Erityiskorvaus ja muut lääkkeiden korvausoikeudet

Oikeutta lääkkeen erityiskorvaukseen, rajoitettuun korvaukseen tai kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen haetaan Kelasta lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla. Erillistä hakemusta ei tarvita.

Kuka voi saada korvausoikeuden?

Lääkkeiden erityiskorvaukseen ja kliinisten ravintovalmisteiden korvaukseen on oikeus tietyissä sairauksissa.

Joidenkin lääkkeiden korvausoikeutta on rajoitettu tiettyihin käyttötarkoituksiin. 

Näin haet korvausoikeutta

  1. Lääkäri sopii kanssasi siitä, lähettääkö hän lausunnon Kelaan vai toimitatko sen itse. Jos toimitat lausunnon Kelaan itse, tee se mahdollisimman pian. Voit lähettää lausunnon OmaKelassa tai osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Erillistä hakemuslomaketta ei tarvita. Jos olet työpaikkakassan jäsen, toimita lausunto työpaikkakassaan.
  2. Voit tarkistaa OmaKelasta, onko lausunto saapunut Kelaan ja onko korvausoikeus myönnetty. Saat päätöksen myös postitse.

Uusi Kela-kortti

Jos sinulle on myönnetty korvausoikeus, saat myöhemmin myös uuden Kela-kortin, johon on merkitty korvausoikeuden numero. Voit katsoa Kelan lääkehausta, mitä sairautta tai lääkeaineita korvausnumero koskee.

Kun korvausnumero alkaa numerolla

  • 1, kyse on oikeudesta ylempään erityiskorvaukseen (100 %)
  • 2, kyse on oikeudesta alempaan erityiskorvaukseen (65 %)
  • 3, kyse on oikeudesta rajoitettuun peruskorvaukseen (40 %)
  • 5, kyse on oikeudesta kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen (65 %)
  • 6, kyse on oikeudesta kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen (40 %).

Korvausoikeus voi olla määräaikainen tai pysyvä. Voit tarkistaa korvausoikeuden voimassaolon Kela-korttisi kääntöpuolelta, sinulle lähetetystä päätöksestä tai OmaKelasta.

Esimerkkejä Kela-kortin merkinnöistä

  • YE 103 tarkoittaa, että ylempi erityiskorvausoikeus 103 (diabetes, insuliinihoito) on voimassa ilman määräaikaa.
  • AE 205/08.24 tarkoittaa, että alempi erityiskorvausoikeus 205 (krooninen verenpainetauti) on voimassa 31.8.2024 saakka.

Kela ei erikseen ilmoita määräaikaisen korvausoikeuden päättymisestä. Voit tarvittaessa hakea korvausoikeudelle jatkoa uudella B-lausunnolla

Korvaus apteekissa

Apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen sähköisesti Kelasta. Kun sinulle on myönnetty korvausoikeus ja alkuomavastuusi on täyttynyt, saat apteekista heti sinulle kuuluvan korvauksen. Saat korvauksen, vaikka sinulla ei vielä olisi uutta Kela-korttia.

Korvausoikeuden alkamispäivä

Kun Kela myöntää sinulle korvausoikeuden, korvausoikeuden alkamispäiväksi merkitään yleensä se päivä, jolloin B-lausuntosi on saapunut Kelaan.

Esimerkki

Jos B-lausuntosi saapuisi Kelaan esimerkiksi 25.10. ja Kela tekisi päätöksen korvausoikeudestasi 15.11., korvausoikeutesi alkamispäiväksi merkittäisiin 25.10.

Takautuva erityiskorvaus

Saat yleensä korvauksen niistä lääkkeistä, jotka olet ostanut korvausoikeuden alkamispäivänä tai sen jälkeen.

Tietyin edellytyksin voit saada korvauksen myös ennen korvausoikeuden alkamispäivää ostetusta lääkkeestä. Tällöin sinulle voidaan maksaa erityiskorvausta lääkkeestä tai korvausta kliinisestä ravintovalmisteesta enintään 3 kuukauden valmistemäärästä, joka on ostettu sen jälkeen, kun korvaukseen oikeuttava sairaus on todettu.

Jos olet ostanut erityiskorvattavan lääkkeen tai kliinisen ravintovalmisteen ennen kuin Kela on myöntänyt sinulle korvausoikeuden, voit hakea ostosta jälkikäteen korvauksen Kelasta.

Hae korvausta 6 kuukauden kuluessa ostopäivästä.

Kela saattaa myös ottaa sinuun yhteyttä tai maksaa korvauksen oma-aloitteisesti, jos B-lausunnon käsittelyn yhteydessä havaitaan, että voit saada erityiskorvausta aiemmin tekemistäsi lääkeostoista.

Takautuva peruskorvaus

Saat yleensä korvauksen niistä lääkkeistä, jotka olet ostanut korvausoikeuden alkamispäivänä tai sen jälkeen. Tietyin edellytyksin voit saada korvauksen myös ennen korvausoikeuden alkamispäivää tehdyistä ostoista.

Jos olet ostanut rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen ennen kuin Kela on myöntänyt korvausoikeuden, voit hakea ostosta jälkikäteen korvauksen Kelasta.

Hae korvausta 6 kuukauden kuluessa ostopäivästä.

Lue lisää

Sivu päivitetty 14.2.2024