Lapsiperheet

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y 17 Työnantaja täyttää. Työnantaja ilmoittaa työstäpoissaoloajan palkan ja hakee päivärahaa. Lataa PDF

Ilmoita verkossa
Hakemus - Alle 16-vuotiaan vammaistuki EV 258 Lomakkeella haetaan alle 16-vuotiaan vammaistukea. Samalla lomakkeella haetaan myös määräajaksi myönnetyn alle 16-vuotiaan vammaistuen jatkoa. Lataa PDF
Hakemus - Joustava hoitoraha/Osittainen hoitoraha WH 9 Haettaessa joustavaa tai osittaista hoitorahaa vanhemman/vanhempien lyhentäessä kokonaistyöaikaansa alle 3-vuotiaan lapsen taikka pienen koululaisen hoidon vuoksi. Lataa PDF

Hae verkossa
Ilmoitus – Tilinumeron muutos – Henkilöasiakas Y 121 Lomakkeella Kelan henkilöasiakas ilmoittaa uuden tilinumeronsa Kelaan. Lataa PDF

Tee ilmoitus verkossa
Hakemus - Lasten kotihoidon tuki - Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Lomakkeella haetaan tukea lapsen hoidon järjestämiseksi muussa kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Lataa PDF

Hae verkossa
Liite - Lastenhoidon tuet - Yrittäjän tuloselvitys Y 8 Liite lastenhoidon tuen hakemukseen. Tämän lomakkeen täyttävät ne hakijat ja hakijan perheenjäsenet, joilla on yrittäjätuloja. Lataa PDF
Hakemus - Elatusapuvelan maksuvapautus LC 1 Hakemus elatusvelvollisen maksukyvyttömyydestä johtuvan takautumissaatavan perimättä jättämiseksi Lataa PDF

Hae verkossa
Ilmoitus - Tilinumero - Työnantaja Y 122 Työnantaja täyttää. Työnantaja ilmoittaa maksuosoitteen Kelaan sairauspäivärahojen, vanhempainpäivärahojen, kuntoutusrahan, vuosilomakustannuskorvauksen ja perhevapaakorvauksen maksua varten. Lataa PDF

Ilmoita verkossa
Hakemus - Elatustuki LU 1 Lomakkeella haetaan elatustukea. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Lapsilisä LL 1 Hakemus lapsilisää varten. Lomakkeella voi hakea lapsilisää ja/tai lapsilisän yksinhuoltajakorotusta. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Muutosilmoitus - Lastenhoidon tuki WH 12 Lomakkeella ilmoitetaan hoitolisään vaikuttavat muutokset ja perheen tulot ja vähennykset. Lataa PDF
Hakemus - Eläkkeensaajan lapsikorotus EV 264 Lomakkeella haetaan lapsikorotusta eläkkeeseen sekä lapsikorotuksen tarkistusta. Lataa PDF
Työnantajan hakemus - Vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannukset tai perhevapaakorvaus SV 18 Lomakkeella työnantaja hakee korvausta vanhempainpäiväraha-ajalta työntekijälle maksamastaan lomapalkasta tai lomakorvauksesta sekä korvausta vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista. Lataa PDF

Hae verkossa
Hakemus - Erityishoitoraha SV 89 Lomakkeella haetaan päivärahaa, kun vanhempi on joutunut jäämään pois työstään hoitaakseen sairasta/vaikeasti sairasta lastaan ja ei saa tältä ajalta palkkaa. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Selvitys liikamaksusta Y 14 Lomakkeella voit antaa selvityksen liikamaksuun johtaneista syistä ja taloudellisesta tilanteestasi ennen takaisinperintäpäätöksen antamista. Lataa PDF
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa PDF
Kunnan esitys lapsilisän maksamisesta LL 2 Lomakkeella kunta esittää lapsilisän maksamista kunnan sosiaalihuollon toimielimelle tai muulle henkilölle kuin lapsen vanhemmalle, kun lapsi on sijoitettu laitos- tai perhehoitoon tai kyseessä on muu erityisen painava syy. Lataa PDF
Selvitys - Lasten yksityisen hoidon tuki - Päivähoidon tuottaja WH 2 Tämän lomakkeen täyttää yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Lataa PDF

Tee selvitys verkossa
Hakemus - Vanhempien etuudet SV 15 Lomakkeella haetaan etuuksia lapsen syntymän tai adoptiolapseksi ottamisen perusteella. Lomakkeella voi hakea raskausrahaa, vanhempainrahaa, osittaista vanhempainrahaa, erityisraskausrahaa, äitiysavustusta ja adoptiotukea. Lataa PDF

Hae verkossa
Hakemus - Äidin vanhempainetuudet SV 9 Lomakkeella äiti hakee äitiysrahaa, vanhempainrahaa, osittaista vanhempainrahaa, erityisäitiysrahaa, äitiysavustusta, lapsilisää ja adoptiotukea, kun lapsen laskettu syntymäaika on ollut ennen 4.9.2022 tai adoptiolapsi on otettu hoitoon ennen 31.7.2022. Lataa PDF

Hae verkossa
Ilmoitus - Vanhempainpäivärahat SV 17 Lomakkeella ilmoitetaan haetun vanhempainrahan perumisesta, vanhempainrahapäivien luovuttamisesta tai luovutuksen perumisesta, ulkomaan etuudesta ja muusta päivärahaan vaikuttavasta muutoksesta, kun laskettu aika on 4.9.2022 tai myöhemmin. Lataa PDF

Ilmoita verkossa
Hakemus - Isän vanhempainetuudet SV 29a Lomakkeella isä tai äidin puoliso voi hakea vanhempainetuuksia, esim. isyysrahaa lapsen syntymän tai adoptiolapseksi ottamisen perusteella, kun lapsen laskettu syntymäaika on ollut ennen 4.9.2022 tai adoptiolapsi on otettu hoitoon ennen 31.7.2022. Lataa PDF

Hae verkossa
Työnantajan ilmoitus erityisraskausrahaa varten SV 96 Lomakkeella työnantaja ilmoittaa työntekijän työhön liittyvästä vaaratekijästä ja työstä poissaolosta. Lomake tarvitaan erityisraskausrahan tai erityisäitiysrahan käsittelyä varten. Lataa PDF

Ilmoita verkossa