Harkinnanvarainen kuntoutus

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Hakemus - Harkinnanvarainen kuntoutus KU 132 Lomakkeella haetaan Kelan järjestämää harkinnanvaraista kuntoutusta, yksilöllisiä kuntoutusjaksoja, LAKU-perhekuntoutusta, Oma väylä-kuntoutusta sekä kuntoutus-, sopeutumisvalmennus- ja OPI-kursseja. Lataa PDF
Kuntoutuslasku (kuntoutuja) KU 204 Kuntoutuja laskuttaa lomakkeella kuntoutuskustannuksista. Lataa PDF
Tilitys kuntoutuskustannuksista, palveluntuottaja KU 206 Palveluntuottajat laskuttavat lomakkeella kuntoutukseen liittyviä kustannuksia. Lomakkeeseen liitetään yksittäisiä henkilöitä koskevat laskulomakkeet KU 203 ja KU 205. Lataa PDF
Terapialasku - Harkinnanvarainen kuntoutus KU 205 Terapeutti laskuttaa lomakkeella kuntoutuspsykoterapiaan ja harkinnanvaraiseen terapiaan liittyviä kustannuksia. Lataa PDF
Kuntoutuslasku (palveluntuottaja) KU 201 Kuntoutuspalveluntuottaja laskuttaa lomakkeella kuntoutuskustannuksia. Palveluntuottaja käyttää lomaketta tilityslomakkeen KU 206 liitteenä. Lataa PDF
Vieraan kielen tulkkauksen tarve kuntoutuksessa – Kuntoutushakemuksen liite KU 106 Lomaketta käytetään tilanteissa, joissa Kela selvittää kuntoutujan tai kuntoutukseen osallistuvan omaisen tulkkaustarvetta. Asiakas kirjaa lomakkeelle kielet, joita hän pystyy kuntoutusasioissa käyttämään. Tämän jälkeen Kela ratkaisee tulkin tarpeen. Lataa PDF
Yhteenvetolomake, Työterveyshuollon esivalinta KIILA-kursseissa KU 129 Työterveyshuolto täyttää lomakkeelle alueellisissa työpaikkakohtaisissa KIILA-kursseille suositeltavat hakijat. Lataa PDF
Suostumus tietojen luovuttamiseen ja vastaanottamiseen ETK/Kela 7200 Suostumuslomake Kansaneläkelaitoksen ja työeläkelaitoksen hallussa olevien tietojen luovuttamiseen ja vastaanottamiseen kuntoutusasian hoitamisessa tarvittavaa yhteistyötä varten. Lataa PDF
Suostumus - Osallistuminen etäkuntoutuskokeiluun KU 6 Lomaketta käytetään Kelan kuntoutuksessa, kun tarvitaan asiakkaan suostumus siihen, että myönnetty kuntoutus toteutetaan etäkuntoutuksena. Lataa PDF