Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Hakemus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 104 Lomakkeella haetaan Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, avoterapioita, moniammatillista yksilökuntoutusta sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Lataa PDF
Kuntoutuslasku (kuntoutuja) KU 204 Kuntoutuja laskuttaa lomakkeella kuntoutuskustannuksista. Lataa PDF
Tilitys kuntoutuskustannuksista, palveluntuottaja KU 206 Palveluntuottajat laskuttavat lomakkeella kuntoutukseen liittyviä kustannuksia. Lomakkeeseen liitetään yksittäisiä henkilöitä koskevat laskulomakkeet KU 203 ja KU 205. Lataa PDF
Terapiapalaute - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 117 Palveluntuottajat käyttävät lomaketta antaessaan Kelalle kirjallisen kuntoutujakohtaisen palautteen toteuttamastaan kuntoutuksesta. Lataa PDF
Terapialasku – Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 203 Terapeutti laskuttaa lomakkeella vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakustannuksia. Lomaketta käytetään Tilityslomakkeen KU 206 liitteenä. Lataa PDF
Kuntoutuslasku (palveluntuottaja) KU 201 Kuntoutuspalveluntuottaja laskuttaa lomakkeella kuntoutuskustannuksia. Palveluntuottaja käyttää lomaketta tilityslomakkeen KU 206 liitteenä. Lataa PDF
Vieraan kielen tulkkauksen tarve kuntoutuksessa – Kuntoutushakemuksen liite KU 106 Lomaketta käytetään tilanteissa, joissa Kela selvittää kuntoutujan tai kuntoutukseen osallistuvan omaisen tulkkaustarvetta. Asiakas kirjaa lomakkeelle kielet, joita hän pystyy kuntoutusasioissa käyttämään. Tämän jälkeen Kela ratkaisee tulkin tarpeen. Lataa PDF
Yhteenvetolomake, Sairausryhmäkohtaiset esivalintakurssit KU 128 Kuntoutuksen palveluntuottaja täyttää lomakkeelle esivalintakursseille suositeltavat, varasijalle suositeltavat ja ei suositellut hakijat. Lomakkeeseen liitetään yksittäisiä henkilöitä koskevat Kurssin esivalintatahon kannanotot KU 107. Lataa PDF
Kurssin esivalintatahon kannanotto - Kuntoutushakemuksen liite KU 107 Lomaketta käytetään Kelan kursseissa, joissa on käytössä esivalintamenettely. Esivalintataho kirjaa lomakkeelle kannanottonsa kurssin hakijasta ja toimittaa lomakkeen esivalinnan jälkeen Kelaan, jossa tehdään lopullinen valinta. Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Psykoterapia KU 61 N/A Lataa PDF
Suostumus - Osallistuminen etäkuntoutuskokeiluun KU 6 Lomaketta käytetään Kelan kuntoutuksessa, kun tarvitaan asiakkaan suostumus siihen, että myönnetty kuntoutus toteutetaan etäkuntoutuksena. Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Fysioterapia KU 59 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Puheterapia KU 60 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Toimintaterapia KU 57 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Neuropsykologinen kuntoutus KU 62 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Musiikkiterapia KU 63 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Allasterapia KU 58 N/A Lataa PDF