Työmarkkinatuki

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Hakemus - Työttömyysturva TT 1 Lomakkeella haetaan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Ilmoitus työttömyysajasta TT 2 Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saaja ilmoittaa lomakkeella työttömyysaikaa koskevat tiedot etuuden maksua varten. Lataa PDF

Tee ilmoitus verkossa
Todistus työssäoloehdon selvittämistä varten - Työnantaja täyttää TT 4 Työnantaja täyttää. Todistuksella selvitetään Kelan peruspäivärahan työssäoloehtoon hyväksyttäviä työviikkoja. Työtuntien viikkoseuranta on välttämätöntä työssäoloehdon kertymisen ja täyttymisen toteamiseksi. Lataa PDF
Ilmoitus poissaolosta TT 3 Lomakkeella palvelun järjestäjä ilmoittaa osallistujan poissaoloista Kelaan. Tarkastelujakso on kaksi viikkoa. Lataa PDF
Palkkatodistus – Työttömyysturva - Työnantaja täyttää TT 10 Työnantaja täyttää. Todistuksella ilmoitetaan maksettu palkka soviteltua työttömyysetuutta varten. Lataa PDF
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa PDF
Selvitys - Vanhempien tulot - Työmarkkinatuki TT 1c Lomakkeella selvitetään työmarkkinatuen ja kotoutumistuen hakijan vanhempien tuloja. Lataa PDF
Selvitys - Työmarkkinatuki - Tulot TT 1a Lomakkeella selvitetään työmarkkinatuen hakijan ja hänen puolisonsa/avopuolisonsa tuloja. Lataa PDF