Työttömät

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Hakemus - Työttömyysturva TT 1 Lomakkeella haetaan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Ilmoitus työttömyysajasta TT 2 Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saaja ilmoittaa lomakkeella työttömyysaikaa koskevat tiedot etuuden maksua varten. Lataa PDF

Tee ilmoitus verkossa
Ilmoitus – Tilinumeron muutos – Henkilöasiakas Y 121 Lomakkeella Kelan henkilöasiakas ilmoittaa uuden tilinumeronsa Kelaan. Lataa PDF

Tee ilmoitus verkossa
Todistus työssäoloehdon selvittämistä varten - Työnantaja täyttää TT 4 Työnantaja täyttää. Todistuksella selvitetään Kelan peruspäivärahan työssäoloehtoon hyväksyttäviä työviikkoja. Työtuntien viikkoseuranta on välttämätöntä työssäoloehdon kertymisen ja täyttymisen toteamiseksi. Lataa PDF
Ilmoitus poissaolosta TT 3 Lomakkeella palvelun järjestäjä ilmoittaa osallistujan poissaoloista Kelaan. Tarkastelujakso on kaksi viikkoa. Lataa PDF
Palkkatodistus – Työttömyysturva - Työnantaja täyttää TT 10 Työnantaja täyttää. Todistuksella ilmoitetaan maksettu palkka soviteltua työttömyysetuutta varten. Lataa PDF
Esitys etuuden maksamisesta kunnalle EV 241N Lomakkeella haetaan etuuden maksamista kunnalle tilanteessa, jossa etuuden maksaminen etuudensaajalle itselleen vaarantaa hänen tai hänen perheenjäsentensä toimeentulon. Lataa PDF
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa PDF
Selvitys liikamaksusta Y 14 Lomakkeella voit antaa selvityksen liikamaksuun johtaneista syistä ja taloudellisesta tilanteestasi ennen takaisinperintäpäätöksen antamista. Lataa PDF
Selvitys - Vanhempien tulot - Työmarkkinatuki TT 1c Lomakkeella selvitetään työmarkkinatuen ja kotoutumistuen hakijan vanhempien tuloja. Lataa PDF
Selvitys - Työmarkkinatuki - Tulot TT 1a Lomakkeella selvitetään työmarkkinatuen hakijan ja hänen puolisonsa/avopuolisonsa tuloja. Lataa PDF
Selvitys työhistoriasta lisäpäiväoikeutta varten - Peruspäiväraha TT 6 Peruspäivärahan saajan vastauslomake. Lataa PDF