Kuntoutusraha

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y 17 Työnantaja täyttää. Työnantaja ilmoittaa työstäpoissaoloajan palkan ja tarvittaessa edeltävän 6 kuukauden palkan päivärahan määrän laskemista varten. Lataa PDF

Ilmoita verkossa
Hakemus - Kuntoutusraha KU 112 Henkilöasiakas voi hakea lomakkeella kuntoutusrahaa. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma - Nuoren kuntoutusrahahakemuksen liite KU 110 Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma nuoren kuntoutusrahaa varten. Lataa PDF
Selvitys tapaturmasta SV 143 Selvitys tapaturmasta täytetään, jos haetaan korvausta tapaturman perusteella. Lataa PDF
Hakemus - Nuoren kuntoutusraha KU 111 Henkilöasiakas voi hakea lomakkeella nuoren kuntoutusrahaa ja koulutuksen kustannuksia ammatillisena kuntoutuksena Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Ilmoitus - Tilinumero - Työnantaja Y 122 Työnantaja täyttää. Työnantaja ilmoittaa maksuosoitteen Kelaan sairauspäivärahojen, vanhempainpäivärahojen, kuntoutusrahan, vuosilomakustannuskorvauksen ja perhevapaakorvauksen maksua varten. Lataa PDF

Ilmoita verkossa
Ilmoitus kuntoutuspäätöksestä - Kuntoutusrahahakemuksen liite KU 114 Kuntoutusrahahakemuksen liitelomake, kun kuntoutuspäätöksen on tehnyt muu kuin Kela. Lataa PDF
Hakemus - Kuntoutusavustus KU 113 Lomakkeella haetaan kuntoutusrahan jälkeen maksettavaa harkinnanvaraista kuntoutusavustusta. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa