Lapsilisä

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Hakemus - Lapsilisä LL 1 Hakemus lapsilisää varten. Lomakkeella voi hakea lapsilisää ja/tai lapsilisän yksinhuoltajakorotusta. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Kunnan esitys lapsilisän maksamisesta LL 2 Lomakkeella kunta esittää lapsilisän maksamista kunnan sosiaalihuollon toimielimelle tai muulle henkilölle kuin lapsen vanhemmalle, kun lapsi on sijoitettu laitos- tai perhehoitoon tai kyseessä on muu erityisen painava syy. Lataa PDF
Hakemus - Äidin vanhempainetuudet SV 9 Lomakkeella äiti hakee äitiysrahaa, vanhempainrahaa, osittaista vanhempainrahaa, erityisäitiysrahaa, äitiysavustusta, lapsilisää ja adoptiotukea, kun lapsen laskettu syntymäaika on ollut ennen 4.9.2022 tai adoptiolapsi on otettu hoitoon ennen 31.7.2022. Lataa PDF

Hae verkossa
Hakemus - Isän vanhempainetuudet SV 29a Lomakkeella isä tai äidin puoliso voi hakea vanhempainetuuksia, esim. isyysrahaa lapsen syntymän tai adoptiolapseksi ottamisen perusteella, kun lapsen laskettu syntymäaika on ollut ennen 4.9.2022 tai adoptiolapsi on otettu hoitoon ennen 31.7.2022. Lataa PDF

Hae verkossa