Grundunderstöd – Belopp och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Grundunderstöd – Belopp och utbetalning

Grundunderstödets fulla belopp motsvarar folkpensionen.

År 2024 är grundunderstödets fulla belopp 775,70 euro/mån.

Grundunderstödets storlek beror på familjens nettoinkomster (inkomsterna efter avdrag av skatt) och på antalet anhöriga som är berättigade till stödet. Den första familjemedlemmen får understödet till fullt belopp. Den andra familjemedlemmen får 50 % av det fulla beloppet och den tredje och därpåföljande familjemedlemmar får 30 % var av det fulla beloppet.

Utbetalning

FPA betalar ut grundunderstödet den första bankdagen i månaden. Understödet betalas inte om beloppet är mindre än 5,04 euro.

Beskattning

Det tas inte ut någon skatt på militärunderstödet.

Exempel

Harry är värnpliktig och till hans familj hör sambon Saga och deras 2-åriga barn Levi. Saga sköter Levi hemma med hemvårdsstöd (434,85 euro/mån). Familjen har inga andra inkomster, eftersom Harrys arbetsinkomster upphör under tjänstgöringen. Familjen bor i en hyreslägenhet. Hyran samt vatten- och elavgifterna uppgår till sammanlagt 572 euro/mån.

Militärunderstödet beräknas så att man drar av familjens nettoinkomster från det sammanlagda beloppet av alla boendeutgifter (hyra samt vatten- och elavgifter) och det grundunderstöd som familjen har rätt till. Barnbidrag dras inte av.

FPA betalar militärunderstöd enligt följande:

572,00 + 775,70 (Sagas grundunderstöd) + 387,85 (Levis grundunderstöd) – 434,85 = 1 300,70 euro/mån.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?