Militärunderstödets grundunderstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Militärunderstödets grundunderstöd

Med grundunderstödet täcks dagliga utgifter som övriga inkomster inte räcker till för. Ersättning kan betalas för till exempel

 • utgifter för livsmedel
 • utgifter för personlig hygien och renlighet i hemmet
 • utgifter för kläder
 • mindre utgifter för hälsovård, såsom hälsovårdscentralavgifter och receptfria läkemedel
 • telefon-, internet- och tidningsavgifter
 • försäkringspremier
 • skäliga kostnader för arbetsresor, som är högst 750 euro om året
 • rekreations- och hobbyutgifter.

För vem

Grundunderstöd kan betalas till den värnpliktiges maka, make, sambo eller registrerade partner och barn. Stödet betalas inte till den värnpliktige själv.

Som anhörig är du berättigad till stöd om du är den värnpliktiges

 • maka, make eller registrerade partner
 • sambo och du har ett gemensamt barn med den värnpliktige
 • barn som den värnpliktige försörjer.

En sambo betraktas således inte som anhörig om han eller hon inte har ett gemensamt barn med den värnpliktige.

En maka eller make eller en registrerad partner kan inte få grundunderstöd om han eller hon har flyttat från den gemensamma bostaden på grund av att parförhållandet har upphört.

Läs mer

Senast ändrad 8.6.2023

Vad tycker du om sidan?