Sök producent | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Sök producent

Du kan söka en lämplig producent av rehabiliteringstjänster för följande slag av rehabilitering:

  • rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar
  • LAKU-familjerehabilitering
  • multiprofessionell individuell rehabilitering 
  • Min egen väg-rehabilitering.

Om du söker en serviceproducent för krävande medicinsk rehabilitering, yrkesinriktad rehabilitering eller rehabiliterande psykoterapi ska du använda tjänsten för sökning av serviceproducent. Serviceproducenter som tillhandahåller rehabiliteringskurser och anpassningskurser hittas i tjänsten för sökning av rehabiliteringskurser.

När du har angett de obligatoriska uppgifterna i sökfälten visas sådana serviceproducenter som är lämpliga för dig.

Vi förnyar tjänsten för sökning av serviceproducent. Därför har vi för närvarande i bruk flera olika sökfunktioner.

Senast ändrad 26.3.2024